Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Koopmans, C.J., B.G.H. Timmermans, J. de Haan, A.H.M. van Opheusden MSc, I. Selin Noren, T. Slier and J. Wagenaar. 2020. Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023: Voortgangsrapportage april 2020. Louis Bolk Instituut en WUR, Bunnik en Wageningen. 50 p.

Number of pages: 50

Type of document: Report

Download full text pdf, 2 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Chris J. Koopmans Ph.D.;
Bart G.H. Timmermans Ph.D.;
Jan-Paul Wagenaar MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023: Voortgangsrapportage april 2020

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit onderzoek is onderdeel van het programma Slim landgebruik en komt voort uit de klimaatdoelstelling van het ministerie van LNV om maatregelen te definiëren, te monitoren en te evalueren. Het doel is om zo binnen de sector landbouw en landgebruik in 2030 een vastlegging van 0,5 Mton CO2-eq. per jaar te realiseren als gevolg van het gebruik en beheer van land en bodem (voornamelijk op minerale gronden).


Trefwoorden in Nederlands: Klimaat, Slim landgebruik, koolstof, CO2, bodem, ministerie LNV, landgebruik
Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023