Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Koopmans, C.J., M.A. Hondebrink MSc, W.A.H. Rossing and A. Westhoek. 2018. Weerbare teeltsystemen: Maatschap Rozendaal experimenteert Met strokenteelt. Ekoland. mei, p. 31.

Number of pages: 1

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,63 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Merel A. Hondebrink, MSc;
Chris J. Koopmans Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Weerbare teeltsystemen: Maatschap Rozendaal experimenteert Met strokenteelt

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Maatschap Rozendaal is ervaren in het biologisch telen. Vanaf 2020 gaan de broers het dubbele aantal hectares (totaal 44 ha) bewerken omdat ze het bedrijf van de schoonouders van Hans overnemen. Als nieuwe uitdaging gaan Jan en Hans Rozendaal experimenteren met strokenteelt.


Trefwoorden in Nederlands: biologisch telen, strokenteelt, proefvelden, diversiteit, akkerbouw
Weerbare teeltsystemen