Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Luske, B. 2016. Functionele biodiversiteit in de boomgaard: Perspectief voor inpassing van kruidenranden op fruitteeltbedrijven. Rep. 2016-028 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 24 p.

Number of pages: 24

Type of document: Report

Download full text pdf, 4,8 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Boki Luske MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Functionele biodiversiteit in de boomgaard: Perspectief voor inpassing van kruidenranden op fruitteeltbedrijven

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Op initiatief van Boerderij Nieuw Slagmaat is het project ‘Appels-de Bloemetjes en de Bijtjes’ gestart (2013-2016), gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken. Met dit project ging een vijftal Milieukeur-fruittelers aan de slag met kruidenranden langs of in de boomgaard, om daarmee de functionele agro-biodiversiteit te stimuleren (FAB). De aanleg en het beheer van de randen was onder verantwoordelijkheid van de telers zelf. Het Louis Bolk Instituut is geraadpleegd voor monitoring van nuttige insecten in de kruidenranden en de boomgaard. Deze rapportage geeft een overzicht van hoe de randen zijn aangelegd en wat er op de verschillende locaties is waargenomen aan nuttige insecten voor de bestuiving en plaagbeheersing.


Trefwoorden in Nederlands: Functionele agrobiodiversiteit, FAB, bestuiving, kruiden, bijen, fruit, appel, peer
Functionele biodiversiteit in de boomgaard