Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Noordijk, J., S. Ulenberg, C.J. Zwakhals, T. Heijerman and B. Luske. 2016. Parasitic wasps of cereal leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Oulema). (In Dutch.). Entomologische Berichten. 76(1):2-10.

Number of pages: 9

Type of document: Journal Article

Download full text pdf, 0,69 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Boki Luske MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Parasitaire wespen van graanhaantjes (Coleoptera: Chrysomelidae: Oulema)

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Graanhaantjes, oftewel Oulema-soorten, zijn erg algemeen en kunnen schade toebrengen aan graangewassen. Graanhaantjes worden bestreden met breedwerkende pesticiden (pyrethroïden) wanneer zij in hoge dichtheden voorkomen in graanpercelen. De mogelijkheden van een natuurlijke bestrijding zijn nog niet goed onderzocht. In dit artikel wordt hierover een literatuuronderzoek gepresenteerd voor de situatie in Europa.


Trefwoorden in Nederlands: Agrarisch gebied, Chalcidoidea, Hymenoptera, Ichneumonidae, natuurlijke plaagbestrijding
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Parasitic wasps of cereal leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Oulema)

Abstract / summary in English:

Cereal leaf beetles, i.e. Oulema species, are common in the Netherlands and may damage cereal crops. Cereal leaf beetles are controlled by the use of broad-range pesticides, when they occur in high abundance in the fields. However, the possibilities of natural control have not been studied. In this article, a review of mainly European literature is presented.


Keywords in English: Agraculture, Chalcidoidea, Hymenoptera, Ichneumonidae, natural control
Parasitaire wespen van graanhaantjes (Coleoptera: Chrysomelidae: Oulema)