Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Wit, J. de and K. van Veluw. 2017. Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij: Minder koeien om binnen milieugrenzen te komen. Rep. 2017-017 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 26 p.

Number of pages: 26

Type of document: Report

Download full text pdf, 480 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Kees van Veluw MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij: Minder koeien om binnen milieugrenzen te komen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Nederlandse melkveehouderij staat voor een enorme transitie. Met het beëindigen van de melkquotering is een grote dynamiek ontstaan die de intensivering, specialisatie en groei van de sector verder heeft versterkt. In voorliggende studie wordt duidelijk dat niet alleen vanwege waterkwaliteitsdoelstellingen maar ook voor ammoniak- en klimaat-doelstellingen een ombuiging van deze dynamiek noodzakelijk is. In deze studie is berekend hoe groot de melkveestapel moet zijn om aan deze doelen te voldoen en wat dit voor gevolgen heeft voor economie en externe maatschappelijke kosten.


Trefwoorden in Nederlands: melkveehouderij, melkquotering, waterkwaliteit, ammoniak, klimaat, melkveestapel, economie, milieuregels, bodem
Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij