Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bestman, M.W.P. 2016. Mortality of free range poultry due to predation. (In Dutch.). Rep. 2016-005 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 58 p.

Number of pages: 58

Type of document: Report

Download full text pdf, 1,4 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Monique W. P. Bestman MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Uitval van bedrijfsmatig gehouden kippen door toedoen van roofvogels

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In dit rapport over uitval van kippen door roofdieren staan de resultaten van observaties in uitlopen op pluimveebedrijven en van een enquete onder pluimveehouders.


Trefwoorden in Nederlands: kippenuitloop, roofdieren, uitval, agroforestry
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Mortality of free range poultry due to predation

Abstract / summary in English:

This report about mortality of poultry due to predeation contains the results of observations in poultry free range areas and the results of an enquiry among poultry farmers.


Keywords in English: poultry free range area, predation, mortality, agroforestry
Uitval van bedrijfsmatig gehouden kippen door toedoen van roofvogels