Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Wit, J. de and S. van de Goor. 2016. Higher concentrate levels are often economically viable. To secure regionality of organic dairy production an additional standard is needed. (In Dutch.). Ekoland. December, p. 24-26.

Number of pages: 3

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,67 MB; opens in new window


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Meer krachtvoer economisch vaak aantrekkelijk: Voor grondgebondenheid aanvullende norm nodig

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de biologische melkveehouderij wordt aanzienlijk minder krachtvoer gevoerd dan bij gangbare bedrijven. Een praktische norm is er echter niet. En de prijzen voor biomelk en –krachtvoer lijken gunstig. De vraag is of het rendabel is om meer krachtvoer te voeren. En zou dit een aanleiding zijn voor aanvullende normen?


Trefwoorden in Nederlands: biologisch, melkveehouderij, krachtvoer, melkproductie, rendabel, fosfaatrechten
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Higher concentrate levels are often economically viable. To secure regionality of organic dairy production an additional standard is needed.

Abstract / summary in English:

In organic dairy farming considerably less concentrate is fed than on conventional farms. A practical standard is not available. And the prices for organic milk and concentrate seem favourable. The question is whether it is profitable to feed more concentrates. And would this require additional standards?


Keywords in English: organic, dairy farming, concentrate, economically viable
Meer krachtvoer economisch vaak aantrekkelijk