Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Wit, J. de and R. de Adelhart Toorop. 2016. Grasklaverteelt motor voor samenwerking en klimaatadaptatie: ‘Climatecafé’ evalueert samenwerking akkerbouwbouw- en veeteeltbedrijven. Ekoland. December, p. 20-21.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,77 MB; opens in new window


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Grasklaverteelt motor voor samenwerking en klimaatadaptatie: ‘Climatecafé’ evalueert samenwerking akkerbouwbouw- en veeteeltbedrijven

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het wordt natter en warmer in Nederland voorspelt het KNMI. Is de biologische boer bezig met deze verandering? Dat valt wel mee.Er wordt gewerkt aan een goede bodemkwaliteit en structuur. Dat draagt bij aan het aanpassingsvermogen aan een veranderend klimaat (‘adaptatie’). Grasklaver als rustgewas helpt de akkerbouwer daarbij, zo blijkt ook uit modelberekeningen.


Trefwoorden in Nederlands: klimaatverandering, biologisch, bodemkwaliteit, bodemstructuur, grasklaver, adaptatie, rustgewas
Grasklaverteelt motor voor samenwerking en klimaatadaptatie