Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, S. van de Goor, J. de Wit, A. Evers and M. de Haan. 2016. Farm income increases by 7,000 euro if soil quality is improved. (In Dutch.). V-focus. December, p. 36-37.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 170 kB; opens in new window

Related to:

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Inkomen 7.000 euro hoger bij betere bodemkwaliteit

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het optimale landgebruik voor bodemkwaliteit op melkveebedrijven met minerale gronden en derogatie is: 60 procent blijvend grasland met een lage frequentie van graslandvernieuwing en 20 procent grasklaver (rode en witte klaver) in rotatie met 20 procent bouwland (zie deze V-focus pag 34-35). Interessant, maar hoe pakt dit economisch en milieutechnisch uit? In het kader van de project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers zijn deze vragen doorgerekend met het programma BBPR voor een gemiddeld melkveebedrijf in deze regio.


Trefwoorden in Nederlands: bodemkwaliteit, melkveebedrijf, landgebruik, grasland, klaver, bouwland, project Vruchtbare Kringloop
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Farm income increases by 7,000 euro if soil quality is improved

Abstract / summary in English:

For Dutch dairy farms on mineral soils with derogation, the optimal land use for improving soil quality is 60 percent permanent grassland (low frequency of grassland renewal), combined with 20 percent grass-clover (red and white clover) in rotation with 20 percent arable production (see page 34-35 of this issue). But what are the economic and environmental effects? Within the framework of the project Vruchtbare Kringloop ("The fruits of nutrient cycling"), these effects have been assessed for an average dairy farm in the Achterhoek and Liemers region, using the BBPR calculation tool.


Keywords in English: soil quality, dairy farming, land use, grassland, clover, arable land
Inkomen 7.000 euro hoger bij betere bodemkwaliteit