Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Pijlman MSc, J., N.J.M. van Eekeren and P. Parren. 2016. Fytaforce and nitrogen uptake by grass on peat soil. (In Dutch.). V-focus. December, p. 32-33.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 230 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Jeroen Pijlman


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Fytaforce en N-opname gras op veenbodem

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het Project ‘Proeftuin Veenweiden’ wordt gezocht naar innovatieve maatregelen die de stikstofopname van gras uit de bodem kunnen beïnvloeden. Op veenbodems speelt het specifieke probleem dat het eiwitgehalte van het gras door het seizoen heen varieert en in het najaar sterk oploopt. Dit maakt sturen van het eiwitgehalte in rantsoenen lastig wat kan leiden tot extra ammoniakemissie.


Trefwoorden in Nederlands: bodem, stikstof, maaimeststoffen, ammoniakemissie, gras, eiwitgehalte, seizoenen, veenbodems.
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Fytaforce and nitrogen uptake by grass on peat soil

Abstract / summary in English:

The project Proeftuin Veenweiden ("Field experiments in peat grasslands") is looking for innovative solutions to influence soil nitrogen uptake by grasslands on peat soils. This project addresses the specific problem that grass protein content on peat soils varies considerably over the season and peaks in autumn, which makes it difficult to manage feed protein content and ammonia emissions.


Keywords in English: soil, nitrogen, cut green manures, ammonia emission, grass, grassland, feed protein content, seasonal fluctuation, peat soils
Fytaforce en N-opname gras op veenbodem