Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Timmermans, B.G.H., J. Wagenaar and N.J.M. van Eekeren. 2016. Marsh horsetail: an unseen killer in pastures. (In Dutch.). V-focus. December, p. 29-31.

Number of pages: 3

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,53 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Bart G.H. Timmermans Ph.D.;
Jan-Paul Wagenaar MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Lidrus: ‘sluipmoordenaar’ in de weide

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Vanuit de melkveepraktijk komen steeds meer vragen over hoe Lidrus (Equisetum palustre) of moeraspaardestaart beheerst kan worden. Lidrus, een giftige plantensoort, komt voor in productiegrasland en beheersgrasland, vaak lokaal in de slootkant. In geval van serieuze problemen verspreidt Lidrus vanuit de slootkant richting het gehele perceel. In het pilotproject ‘Equisetum beheersen’ werd oude en nieuwe kennis, en praktijkervaringen in kaart gebracht. Op grond hiervan werd een aantal maatregelen om Lidrus te beheersen, uitgeprobeerd.


Trefwoorden in Nederlands: Melkveehouderij, Lidrus, moeraspaardestaart, giftige plant
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Marsh horsetail: an unseen killer in pastures

Abstract / summary in English:

Dairy farmers are increasingly concerned about how to manage marsh horsetail (Equisetum palustre). This poisonous plant species is found in pastures and grasslands under agri-environmental management. It mostly grows in or near ditches, but becomes problematic when it spreads across the fields. The pilot project ‘Managing Equisetum' tested various measures to manage and control marsh horsetail, combining old and new knowledge and farmers' experiences.


Keywords in English: dairy farming, marsh horsetail, Equisetum palustre, poisonous plant
Lidrus: ‘sluipmoordenaar’ in de weide