Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Nuijten, E. 2016. Wanted: more diversity in farmers' fields and on consumers' plates. First results and impressions of a field experiment. (In Dutch.). Ekoland. oktober, p. 26-27.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,76 MB; opens in new window

Related to: Diverse and locally produced


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Gevraagd: meer diversiteit op veld en bord: Eerste indrukken en resultaten van veldonderzoek

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Biologische landbouw staat voor diversiteit maar per gewas domineren vaak enkele rassen die goed bekend staan vanwege opbrengst en uniformiteit. In het project Divers en Dichtbij is EstafetteOdin met telers op zoek gegaan naar mogelijkheden voor zaadvaste rassen, dit onder begeleiding van het Louis Bolk Instituut. De afgelopen drie jaren zijn veldproeven gedaan met zaadvaste groenterassen en met divers materiaal van zomertarwe. Ook zijn er voor verschillende groentegewassen kwaliteitsanalyses uitgevoerd. Een beslissende rol bij het streven naar grotere diversiteit speelt uiteindelijk de handel.


Trefwoorden in Nederlands: biologische landbouw, biodiversiteit, Odin, Divers en Dichtbij, zaadvaste groenterassen, zomertarwe
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Wanted: more diversity in farmers' fields and on consumers' plates. First results and impressions of a field experiment.

Abstract / summary in English:

Organic agriculture stands for biodiversity, but most crops are dominated by a few varieties known for their good yields and uniformity. As part of the project 'Diverse and Locally produced', organic wholesaler EstafetteOdin BV started a search for new open-pollinated varieties, working together with organic growers and researchers from the Louis Bolk Institute. During the past three years, field experiments were conducted with open-pollinated varieties of vegetable crops and various breeding materials for spring wheat. In addition, quality analyses were carried out for a range of vegetable varieties. Ultimately, commercial considerations play a decisive role in improving crop diversity.


Keywords in English: organic agriculture, biodiversity, Odin, Diverse and Locally Produced, open-pollinated vegetable varieties, spring wheat
Gevraagd: meer diversiteit op veld en bord