Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Luske, B. and L. Janmaat. 2016. More trees, more bees: Bringing back on-farm trees and shrubs. (In Dutch.). Ekoland. oktober, p. 20-21.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,81 MB; opens in new window

Related to: Bees, farmers and consumers

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Leen Janmaat BSc.;
Boki Luske MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Met bomen meer bijen: Bomen en struiken terug op het landbouwbedrijf

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Honingbijen weer een vaste plaats geven op het landbouwbedrijf. Dat doel dient Odin imkerij, die bijenvolken plaatste op een aantal biologisch-dynamische bedrijven. Het onderzoeksproject Bij, Boer & Burger onderzocht wat er op de bedrijven veranderde door de komst van de bijen. De imker verzorgde de bijen, aan de boer de opdracht zijn bedrijf bijenvriendelijk in te richten. Biodiversiteit is hierbij het sleutelwoord. En dan gaat het niet alleen over de spreekwoordelijke bloemetjes.


Trefwoorden in Nederlands: bijen, agroforestry, voedselbos, bomen, landschap
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: More trees, more bees: Bringing back on-farm trees and shrubs

Abstract / summary in English:

To bring back honeybees on farms: that's the objective of the Odin Beekeeping company, which has installed beehives on a number of biodynamic farms. The research project 'Bees, Farmers & Citizens' investigated the bees' effect on these farms. While the beekeeper took care of the bees, the farmers were asked to make their farms more bee-friendly. The key is to increase on-farm biodiversity –which entails more than planting the proverbial flowers.


Keywords in English: bees, agroforestry, food forest, trees, landscape
Met bomen meer bijen