Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Erisman, J.W. 2016. Thinking in terms of healthy systems: Presentation at the Louis Bolk Institute's 40th anniversary Symposium, 12 October 2016. (In Dutch.).

Number of pages: 26

Type of document: Remaining

Download full text pdf, 2,2 MB; opens in new window


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Louis Bolk Instituut 40 jaar: Denken in gezonde systemen: Presentatie ter gelegenheid van jubileumsymposium d.d. 12 oktober 2016

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Op woensdag 12 oktober vierde het Louis Bolk Instituut zijn 40-jarig bestaan met een jubileumsymposium voor genodigden in Driebergen. Centraal thema was ‘Denken in gezonde systemen’. In het kader hiervan nam directeur Jan Willem Erisman zijn publiek mee in de waarde van systeemdenken voor grote maatschappelijke vraagstukken. De dia's van de presentatie kunt u hier inzien.


Trefwoorden in Nederlands: Louis Bolk Instituut, systeemdenken, integrale visie, duurzame landbouw, voeding, gezondheid, innovatieve concepten, positieve gezondheid, natuurinclusieve landbouw
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Thinking in terms of healthy systems: Presentation at the Louis Bolk Institute's 40th anniversary Symposium, 12 October 2016

Abstract / summary in English:

On Wednesday 12 October 2016, the Louis Bolk Institute celebrated its 40th anniversary with a symposium in Driebergen. The central theme was 'Thinking in terms of healthy systems'. The Institute's Director Jan Willem Erisman engaged his audience with a presentation on the value of systems thinking for addressing society's big issues. The slides of his presentation can be viewed here.


Keywords in English: Louis Bolk Institute, systems thinking, integrated approach, sustainable agriculture, nutrition, health, innovative concepts, positive health, nature-inclusive agriculture
Louis Bolk Instituut 40 jaar: Denken in gezonde systemen