Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Lammerts van Bueren, E.T., A.J.T.M. Hospers-Brands, J. Delleman and L. Hanse. 2016. Biolmpuls project new incentive for farmer-breeders: Potato World Magazine's special issue on breeding. (In Dutch.). Aardappelwereld Magazine. Oktober 2016.

Number of pages: 24

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 2,1 MB; opens in new window

Related to: Bio-Impuls: Organic potato breeding

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Prof. dr. Edith T. Lammerts van Bueren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Biolmpuls geeft nieuwe stimulans aan kleine kwekers systeem: Kweekspecial van Aardappelwereld Magazine

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Een speciale bijlage over het unieke Nederlandse systeem van aardappelveredeling met ‘hobbykwekers’, of door sommigen liever ‘kleine kwekers’, of ook ‘boerenkwekers’ genoemd. In deze speciale bijlage een beschrijving van het BioImpuls-project met hierin een palet aan persoonlijke portretten van enkele in en om BioImpuls deelnemende ‘hobbykwekers’, over successen en teleurstellingen, en van biologisch en gangbaar telende kwekers. En het perspectief van de kleine kweker in een veranderende, moderne veredeling!


Trefwoorden in Nederlands: Bioimpuls, aardappelveredeling, hobbykwekers, biologische veredeling, pootgoed
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Biolmpuls project new incentive for farmer-breeders: Potato World Magazine's special issue on breeding

Abstract / summary in English:

This special issue is about the unique Dutch system for potato breeding involving 'amateur breeders', also known as 'small breeders' or 'farmer-breeders'. This issue describes the Bioimpuls potato breeding project, including personal portraits of (both organic and conventional) farmer-breeders participating in this project, talking about their successes and disappointments. The perspectives of small breeders in the changing, modern potato breeding system are also discussed.


Keywords in English: Bioimpuls, potato breeding, amateur breeders, farmer-breeders, organic breeding, seed potatoes
Biolmpuls geeft nieuwe stimulans aan kleine kwekers systeem