Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Wit, J. de, S. van de Goor and N.J.M. van Eekeren. 2016. Working with the Kringloopwijzer: KLW demonstrates that organic dairy farming has low nutrient surpluses. (In Dutch.). Ekoland. september, p. 26-27.


Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,72 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Werken met de Kringloopwijzer: KLW brengt lage mineraaloverschotten in bio melk veehouderij in beeld

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Veel bio-boeren worden verplicht om de Kringloopwijzer (KLW ) te gebruiken. De vraag is of voor bio de aannames kloppen en of het invullen nuttige informatie oplevert. Op zich past het in kaart brengen van kringlopen goed bij de uitgangspunten van biologische landbouw. En de KLW brengt een onderscheidend kenmerk van de biologische melkveehouderij, de lage mineralenoverschotten per hectare, goed in beeld.


Trefwoorden in Nederlands: biologische landbouw, biodiversiteit, bodem, kringloopwijzer, KLW, biologische melkveehouderij, mineralenoverschotten
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Working with the Kringloopwijzer: KLW demonstrates that organic dairy farming has low nutrient surpluses

Abstract / summary in English:

In the Netherlands, many organic farmers are required to use the Kringloopwijzer (KLW), a tool for calculating nutrient balances at the farm level. The question is whether, in the case of organic production, the assumptions of this tool are valid and whether it provides useful information.
For one thing, the assessment of nutrient cycles does fit in well with the principles of organic agriculture. In addition, the KLW clearly demonstrates that organic dairy farms have relatively low nutrient surpluses per hectare.
 


Keywords in English: organic agriculture, biodiversity, soil, Kringloopwijzer, KLW, organic dairy farming, nutrient surpluses, nutrient balances
Werken met de Kringloopwijzer