Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bestman, M.W.P. and J. Wagenaar. 2016. Wild birds in outdoor chicken ranges. (In Dutch.). Pluimveehouderij. 46:30-31.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 110 kB; opens in new window

Related to: Trees for outdoor chickens

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Monique W. P. Bestman MSc.;
Jan-Paul Wagenaar MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Wilde vogels in de kippenuitloop

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De kippenuitloop dient aantrekkelijk te zijn voor kippen, maar mag niet uitnodigend zijn voor wilde (water)vogels wegens het risico op overdracht van vogelgriepvirus. Het Louis Bolk Instituut onderzocht de relatie tussen de aanwezigheid van wilde vogels in kippenuitlopen en de begroeiing van de uitloop en de omgeving ervan.


Trefwoorden in Nederlands: kippenuitloop, vogelgriepvirus, diergezondheid, agroforestry
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Wild birds in outdoor chicken ranges

Abstract / summary in English:

Poultry free range areas should be attractive to chickens, but not to wild (water) birds because of the risk of avian influenza. The Louis Bolk Institute investigated the relationship between the vegetation in and around the free range areas and the presence of wild birds.


Keywords in English: Poultry free range areas, avian influenza, animal health, agroforestry
Wilde vogels in de kippenuitloop