Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Staps, J.J.M. 2016. Valuable agriculture. (In Dutch.). De Helling. Herfst 2016.


Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 2,1 MB; opens in new window

Online version (in Dutch)

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Sjef J.J.M. Staps BSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Waardevolle Landbouw

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Ons landbouw- en voedselsysteem loopt tegen grenzen aan. Dat blijkt uit afnemende bodemvruchtbaarheid en problemen rond lucht, water, klimaat en biodiversiteit. De kernvraag voor een transitie naar duurzame landbouw luidt: wat vinden wij werkelijk van waarde?


Trefwoorden in Nederlands: landbouw, voedsel, bodem, bodemvruchtbaarheid, klimaat, biodiversiteit, duurzame landbouw, bodemdegradatie, bedrijfsopvolging
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Valuable agriculture

Abstract / summary in English:

Our agricultural and food production system is reaching its limits, as indicated by decreasing soil fertility and problems related to water quality, air quality and biodiversity. The key question with regard to the transition to sustainable agriculture is: what do we really value?


Keywords in English: agriculture, nutrition, food, soil, soil fertility, climate, biodiversity, sustainable agriculture, soil degradation, farm succession
Waardevolle Landbouw