Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Jansma, A. and J. de Wit. 2016. Food for meadow birds: Bird food availability near ditches and in biodiverse grasslands. (In Dutch.). V-focus. Oktober, p. 30-32.

Number of pages: 3

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 430 kB; opens in new window


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Voedsel voor weidevogels: Slootranden net zo interessant als kruidenrijk grasland?

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deelnemers aan Kringloopboeren Midden-Delfland zoeken naar mogelijkheden om hun bedrijf rendabel te houden in een gebied dat zwaar onder druk staat door verdere verstedelijking. In het programma van de kringloopboeren zijn weidevogels en waterkwaliteit belangrijke aandachtspunten. Bij tien deelnemende veehouders is onderzoek gedaan naar de voedselbeschikbaarheid voor weidevogelkuikens en zijn slootranden vergeleken met het midden van de percelen. Ter vergelijking zijn ook metingen gedaan in percelen van Natuurmonumenten in het gebied.


Trefwoorden in Nederlands: Kringloopboeren, weidevogels, voedsel, slootranden, veehouderij
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Food for meadow birds: Bird food availability near ditches and in biodiverse grasslands

Abstract / summary in English:

Participants in the farmers' network Kringloopboeren Midden-Delfland are looking for possibilities to keep farming profitable in an area facing increasing pressure from urbanization. Meadow birds and water quality are important focus points of this network. A study was conducted on the farms of ten participating farmers looking at food availability for meadow bird chicks, comparing pastures to surrounding ditch banks. In addition, measurements were taken in nearby conservation meadows of Natuurmonumenten.


Keywords in English: Kringloopboeren, meadow birds, food availability, ditch banks
Voedsel voor weidevogels