Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bestman, M.W.P. and J. Wagenaar. 2016. Wild birds in poultry free range areas in relation to woody vegetation and landscape. (In Dutch, with English abstract.). Rep. 2015-041 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 39 p.

Number of pages: 39

Type of document: Report

Download full text pdf, 0,89 MB; opens in new window

Related to: Trees for outdoor chickens

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Monique W. P. Bestman MSc.;
Jan-Paul Wagenaar MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Wilde vogels in en bij kippenuitlopen in relatie tot beplanting en landschap

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit verslag beschrijft de resultaten van waarnemingen van wilde vogels in kippenuitlopen en in de directe omgeving ervan in relatie tot de mate van houtige beplanting in de uitlopen en de openheid van het landschap. De waarnemingen zijn gedaan in twee seizoenen tussen februari 2014 en maart 2015.


Trefwoorden in Nederlands: kippenuitloop, vogelgriepvirus, diergezondheid, agroforestry
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: Wild birds in poultry free range areas in relation to woody vegetation and landscape

Abstract / summary in English:

This report describes the results of observations of wild birds in poultry free range areas and in its direct surroundings, in relation to the degree of woody vegetation in the free range areas and the openness of the landscape. The observations were done in two seasons between February 2014 and March 2015.


Keywords in English: Poultry free range area, avian influenza, animal health, agroforestry
Wilde vogels in en bij kippenuitlopen in relatie tot beplanting en landschap