Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, L. Delanote, A. Beeckman and B. Vervisch. 2016. Plants feed the soil: Research shows that plants are more important for feeding the soil than fertilizers. (In Dutch.). Ekoland. Maart 2016, p. 22-23.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,67 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Plant voedt bodem: Uit onderzoek blijkt dat planten belangrijker zijn voor het voeden van de bodem dan bemesting

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de biologische landbouw wordt vaak gezegd dat je eerst de bodem moet voeden en dat zo vanzelf de plant wordt gevoed. Uit onderzoek komt echter steeds duidelijker naar voor dat de plant zelf een zeer belangrijke rol speelt bij het voeden van de bodem. Daarmee is de cyclus gewas>beworteling>bodemleven>bodem>gewas weer rond.
 


Trefwoorden in Nederlands: biologisch, landbouw, bodem, beworteling, planten, voeden, organische mest, wortelexudaten, bemesting
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Plants feed the soil: Research shows that plants are more important for feeding the soil than fertilizers

Abstract / summary in English:

In organic agriculture it is often said that you have to feed the soil, rather than the plants. However, research increasingly shows that plants themselves play a key role in feeding the soil. This way, the cycle is closed: crop > rooting > soil life > soil > crop.


Keywords in English: organic, agriculture, soil, rooting, plants, feeding the soil, organic manure, root exudates, soil fertilisation
Plant voedt bodem