Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Boer, H. de, B. Philipsen, J.G.C. Deru and N.J.M. van Eekeren. 2016. Volvelds woelen verdicht grasland op zand: Betere bodemstructuur en beworteling, nog geen hogere grasopbrengst. V-focus. Juni 2016, p. 26-28.

Number of pages: 3

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 490 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Joachim G.C. Deru MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document:

Abstract / summary in :

Verdichting van de bodem kan de grasopbrengst en -kwaliteit verminderen door negatieve effecten op de beworteling en de activiteit van het bodemleven. Bij minder en meer oppervlakkige beworteling spoelen nutriënten zoals stikstof (N) al snel tot beneden de wortelzone, waardoor hun benutting laag is. Ook kan de droogtegevoeligheid van grasland toenemen, waardoor de opbrengst daalt, de botanische samenstelling verslechtert en het grasland eerder vernieuwd moet worden.


Keywords in : bodem, stikstof, bodemverdichting, wortelzone, grasland. woelen, volvelds
Volvelds woelen verdicht grasland op zand