Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Erisman, J.W., N. Oerlemans and B.J. Koks. 2016. Working on 'nature-inclusive' agriculture, or 'agriculture-inclusive' nature. (In Dutch.). Friesch Dagblad. 7 mei 2016.


Type of document: Newspaper Article

Download full text pdf, 260 kB; opens in new window


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Werken aan een natuurinclusieve landbouw of aan een landbouwinclusieve natuur

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Landbouw is verreweg de belangrijkste uitvinding van de mensheid. Zonder deze uitvinding had de menselijke beschaving zich nimmer kunnen ontwikkelen tot wat zij nu is. Toch heeft landbouw ook een
keerzijde.


Trefwoorden in Nederlands: Landbouw, biodiversiteit, natuur, intensivering, milieu, duurzaamheid
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Working on 'nature-inclusive' agriculture, or 'agriculture-inclusive' nature

Abstract / summary in English:

Agriculture is by far the most important invention in human history. Without agriculture, human civilisation would never have developed to its current level. But agriculture also has its downsides.


Keywords in English: agriculture, biodiversity, nature, agricultural intensification, environment, sustainability
Werken aan een natuurinclusieve landbouw of aan een landbouwinclusieve natuur