Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Pijlman MSc, J., N.J.M. van Eekeren, G. Hilhorst, L. Gerner and T. van Kessel. 2016. Growing fodder beets helps to reduce nitrogen losses from ploughed grassland. (In Dutch.). V-focus. April:32-33.


Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 260 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Jeroen Pijlman


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Voederbieten: Minder stikstofverliezen na scheuren grasland

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers werken 250 melkveehouders aan het verbeteren van de mineralenbenutting op bedrijfsniveau en het beperken van verliezen naar oppervlakte- en grondwater. Wat betreft stikstof zijn de verliezen het hoogst bij maisteelt op gescheurd grasland. In de Kennisgroep Bodem van het project heeft melkveehouder Arjan Freriks de handschoen opgepakt om dit probleem op te lossen met de teelt van voederbieten


Trefwoorden in Nederlands: bodem, stikstof, mineralen, melkveehouderij, voederbieten, vruchtbaarheid, maisteelt, teelt, vervoedering, gescheurd grasland, krachtvoergebruik, ruwvoer
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Growing fodder beets helps to reduce nitrogen losses from ploughed grassland

Abstract / summary in English:

Within the framework of the project Vruchtbare Kringloop ("The fruits of nutrient cycling"), 250 dairy farms in the Dutch province of Gelderland are improving their nutrient use efficiency and reducing nutrient losses to surface water and groundwater. In terms of nitrogen, losses are highest from maize grown on newly ploughed grassland. Dairy farmer Arjan Freriks is trying to solve this problem by growing fodder beets instead.


Keywords in English: soil, nitrogen, nutrients, dairy farming, fodder beets, soil fertility, maize, cultivation, fodder-making, silaging, ploughed grassland, grassland, feed concentrate, fodder
Voederbieten