Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema and B. Domhof. 2016. Opportunities for old grasslands. (In Dutch.). V-focus. April:34-35.


Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 170 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Kansen voor oud grasland

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bij graslandmanagement komen productiebelang en maatschappelijke wensen zoals biodiversiteit en waterregulatie samen. Behoud van oud grasland is hierin een afweging. In het Project Goud van Oud Grasland zijn de bodemkwaliteit, graslandproductie, en de diensten voor milieu en biodiversiteit van jong en oud grasland op klei onderzocht.


Trefwoorden in Nederlands: grasland, productie, biodiversiteit, waterregulatie, bodemkwaliteit, klei, ruwvoer
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Opportunities for old grasslands

Abstract / summary in English:

In grassland management, agricultural production interests have to balanced with public interests such as biodiversity conservation and water management. The conservation of old grasslands is a relevant issue in this context. Within the framework of the project Assets of old grasslands we compared young and old grasslands on clay soils in the Netherlands, looking at soil quality, grass production, and ecosystem services related to environmental quality and biodiversity.


Keywords in English: grassland, grassland production, grass yield, biodiversity, water management, soil quality, clay soil, fodder
Kansen voor oud grasland