Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Deru, J.G.C., N.J.M. van Eekeren and F. Lenssinck. 2016. Manure use in peat meadow bird conservation areas: Solid fraction of separated slurry is an alternative for raw manure. (In Dutch.). V-focus. April:28-30.

Number of pages: 3

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 350 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Joachim G.C. Deru MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Mest voor weidevogelgebieden in veenweiden: Dikke fractie gescheiden drijfmest is alternatief voor ruige mest

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANV) ‘De Utrechtse Venen’ had de vraag of de dikke fractie van gescheiden drijfmest ruige mest kan vervangen in weidevogelgebieden. In het kader van het project ‘Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden’ hebben het Louis Bolk Instituut en het Veenweiden Innovatiecentrum effecten van mestsoorten op voedselvoorziening voor weidevogels onderzocht.


Trefwoorden in Nederlands: Veehouderij, Graslandbeheer, Weidevogelbeheer, Weidevogels, Regenwormen, Bemesting, Ruige mest, Drijfmest, Dikke fractie, Natuurbeheer, Veenweiden, voedselvoorziening, insecten
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Manure use in peat meadow bird conservation areas: Solid fraction of separated slurry is an alternative for raw manure

Abstract / summary in English:

De Utrechtse Venen, an organisation for agri-environmental conservation, wanted to know whether farmers could use the solid fraction of separated slurry as an alternative for raw manure in peat meadow bird conservation areas. Within the framework of the project Soil indicators for sustainable soil use in peat meadows, the Louis Bolk Institute and the Veenweiden Innovatiecentum ('peat meadows innovation centre') therefore investigated the effect of different manure types on food availability for meadow birds.


Keywords in English: dairy farming, grassland management, meadow bird conservation, meadow birds, earthworms, manure use, raw manure, slurry, solid fraction, nature conservation, agri-environmental management, peat meadows, bird food availability, insects
Mest voor weidevogelgebieden in veenweiden