Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema and B. Domhof. 2016. Assets of permanent pastures: soil quality of young and permanent pastures on clay soils. (In Dutch.). Rep. 2016-011 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 24 p.

Number of pages: 24

Type of document: Report

Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window

Order Price: €0.00; Order code:2016-011 LbD; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Goud van Oud Grasland: Bodemkwaliteit onder jong en oud grasland op klei

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Meer gras van eigen land met minder mest, betekent een betere benutting realiseren van mest en bodem. Bij graslandmanagement komen productiebelang en maatschappelijke wensen zoals biodiversiteit, waterregulatie en klimaatfuncties samen. Behoud van oud grasland is hierin een belangrijke afweging. In deze brochure worden de bodemkwaliteit,  graslandproductie, en diensten voor milieu en biodiversiteit van jong en oud grasland op klei vergeleken.


Trefwoorden in Nederlands: Bodem, graslandmanagement, grasland, bodemkwaliteit, mest, biodiversiteit, waterregulatie, klimaat
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Assets of permanent pastures: soil quality of young and permanent pastures on clay soils

Abstract / summary in English:

To maintain or increase grass production with reduced nutrient inputs requires an improvement of soil management and nutrient use efficiency. In grassland management, agricultural production interests have to be balanced with public interests such as biodiversity conservation, water management and climate change mitigation. The conservation of permanent pastures is a relevant issue in this context. This report compares young and permanent pastures on clay soils in the Netherlands, looking at soil quality, grass production, and ecosystem services related to environmental quality and biodiversity.


Keywords in English: permanent pastures, soil, grassland management, grassland, soil quality, manure, biodiversity, water management, climate
Goud van Oud Grasland