Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Hoekstra, N.J., N.J.M. van Eekeren, E. Visser and H. de Kroon. 2016. Mais bij de wortel aan gepakt. V-focus. , p. 24-26.


Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,86 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Nyncke J. Hoekstra Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Mais bij de wortel aan gepakt

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Om P-deficiëntie in jonge maisplanten te voorkomen, werd vaak een startgift van P-kunstmest in de rij gegeven. Fosfaatkunstmest mag echter door melkveehouders met derogatie niet meer worden toegepast. In de praktijk wordt op verschillende manieren gezocht hoe via rijenbemesting of zaaitechniek de mest naar de plant kan worden gebracht of juist de plant naar de mest. In onderliggend onderzoek, gefinancierd door ZuivelNL, is gekeken hoe we de wortelontwikkeling van de maisplant zo kunnen sturen en stimuleren, dat het aanwezige fosfaat in de bodem door de jonge plant snel door de wortels kan worden opgenomen.


Trefwoorden in Nederlands: fosfaat, deficienties, maisplanten, kunstmest, melkveehouders, wortelontwikkeling, bemesten, biostimuli, EUROOT, rijenbemesting, zaaitechniek
Mais bij de wortel aan gepakt