Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Erisman, J.W., N.J.M. van Eekeren, W.J.M. Cuijpers and J. de Wit. 2016. Biodiversiteit als basis voor het agrarische bedrijf. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 8 p.

Number of pages: 8

Type of document: Brochure

Download full text pdf, 1,1 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Willemijn J.M. Cuijpers MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Biodiversiteit als basis voor het agrarische bedrijf

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het rapport "Biodiversiteit in de melkveehouderij: Investeren in veerkracht en reduceren van risico's" werd een Conceptueel Kader geschetst voor de ontwikkeling van een businessmodel voor biodiversiteit in de melkveehouderij. Deze brochure is de praktische vertaalslag hiervan en maakt duidelijk dat samenhang in maatregelen cruciaal is voor het benutten van biodiversiteit.


Trefwoorden in Nederlands: biodiversiteit, achteruitgang, landbouw, verduurzamen, veerkracht, vergroening, maatregelen, veehouderij, akkerbouw, conceptueel kader, integraal kader, controlemodel, adaptatiemodel
Biodiversiteit als basis voor het agrarische bedrijf