Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Vijver, L.P.L. van de and M.C. Jong. 2015. Abstract of publication 'World School World Neighbourhood: working on sustainability and livability in the neighbourhood': Effect evaluation of activities around sustainability at four primary schools in Noord‐Brabant, the Netherlands. Rep. 2015‐030 VG. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 4 p.

Number of pages: 4

Type of document: Report

Download full text pdf, 230 kB; opens in new window

Related to: World school, world neighbourhood

This publication is an abstract of the Dutch report Wereld School Wereld Wijk: werken aan duurzaamheid en leefbaarheid in de wijk

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Miek C. Jong Ph.D.;
Lucy P.L. van de Vijver Ph.D.


Language of document: English

Title in English: Abstract of publication 'World School World Neighbourhood: working on sustainability and livability in the neighbourhood': Effect evaluation of activities around sustainability at four primary schools in Noord‐Brabant, the Netherlands

Abstract / summary in English:

Within the project World School World Neighbourhood 4 primary schools in Noord-Brabant (the Netherlands) conducted a number of activities around the theme of sustainability. The Louis Bolk Institute investigated the effect of these activities on the sustainability awareness and behaviour among schoolchildren and the local residents and on social partnerships between schools, schoolchildren, and local citizens, organizations and businesses. During the project year the schoolchildren showed an increased awareness of waste and littering and have a better understanding of the abstract concept of sustainability. According to the residents the project contributed positively to the neighbourhood liveability. During the project a large number of activities were developed. This required new collaborations with organizations and companies in the vicinity of the school. Many of these activities will be incorporated into the schools' permanent curricula. It can be concluded that the project significantly strengthened the social cohesion and local partnerships.


Keywords in English: sustainability, neighbourhood, primary school children, partnerships, nature assisted health
 

Second language of document: Dutch
Status Dutch: Document contains summary

Titel in Nederlands: Wereld School Wereld Wijk: werken aan duurzaamheid en leefbaarheid in de wijk.

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Op 4 basisscholen in Noord-Brabant zijn binnen het project Wereld School Wereld Wijk een groot aantal activiteiten rond het thema duurzaamheid uitgevoerd. Het Louis Bolk Instituut heeft de effecten hiervan onderzocht op de bewustwording en het gedrag rond duurzaamheid bij de schoolkinderen en de wijkbewoners. Daarnaast is onderzocht of dit project tot duurzame samenwerkingen binnen de wijk en het dorp heeft geleid en wat de kansen en moeilijkheden zijn om een meer duurzame voeding bij de kinderdagverblijven te introduceren. Gedurende het jaar dat het project liep is bij de schoolkinderen het bewustzijn rond duurzaamheid gestegen, er is iets meer kennis en op deelaspecten zoals afval bewaren is ook een verandering in gedrag te zien. De wijkbewoners geven aan dat de leefbaarheid in de wijk was verbeterd. Andere aspecten laten geen duidelijk verschil tussen de voor- en nameting zien. Gedurende het project zijn een groot aantal activiteiten ontwikkeld. Hiervoor zijn nieuwe samenwerkingen met organisaties en bedrijven in de omgeving van de school gestart. Een groot deel van deze activiteiten zullen ook in de volgende schooljaren worden georganiseerd, hetgeen zorgt voor een goede inbedding en een duurzame samenwerking van de partners.


Trefwoorden in Nederlands: duurzaamheid, samenwerking, basisschool, leefbaarheid, groen en gezond
Abstract of publication 'World School World Neighbourhood: working on sustainability and livability in the neighbourhood'