Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Meeusen, M., C.J. Koopmans, A. Stortelder, W. Zaalmink and H. Prins. 2015. Nature, biodiversity and the organic market: Exploring opportunities for market development. (In Dutch, with English abstract.). Louis Bolk Instituut, Lei Wageningen UR, Driebergen, Wageningen. 40 p.

Number of pages: 40

Type of document: Report

Download full text pdf, 0,63 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Chris J. Koopmans Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Natuur en biodiversiteit in de biologische markt: Verkenning van de mogelijkheden om natuur en biodiversiteit in de biologische markt te verwaarden

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het project 'Marktontwikkeling Natuur en biodiversiteit' heeft geresulteerd in twee pakketten aan maatregelen die aansluiten bij consumentenbeleving, haalbaar zijn voor boeren en bijdragen aan natuur en biodiversiteit. Het ene pakket is ontwikkeld voor en met biologische boeren en het andere voor en met biologisch-dynamische boeren. De aangrijpingspunten zijn dezelfde, alleen de zwaarte verschilt. De pakketten hebben draagvlak bij boeren, verwerkers en ngo’s en worden verder ontwikkeld en geïmplementeerd.
Samen met boeren, verwerkers en ngo’s zijn twee pakketten aan maatregelen ontwikkeld om natuur en biodiversiteit op de biologische en biodynamische bedrijven een impuls te geven. Doel van het project was een verkenning van de mogelijkheden om natuur en biodiversiteit te vermarkten.


Trefwoorden in Nederlands: Biologisch, biologisch-dynamisch, vermarkten, biodiversiteit, economics
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: Nature, biodiversity and the organic market: Exploring opportunities for market development

Abstract / summary in English:

The project 'Market development - Nature and biodiversity' has resulted in two sets of measures that relate to consumer perceptions, are feasible to farmers and contribute to nature and biodiversity conservation. One set of measures has been developed for and with organic farmers, the other set for and with biodynamic farmers. The starting points of both these sets are the same, but the emphasis and extent of the measures differs. The proposed measures are supported by farmers, processing companies and NGOs, and will be further elaborated and implemented in a follow-up project.
Together with farmers, processing companies and NGOs two sets of measures have been developed to promote biodiversity and nature conservation on organic and biodynamic farms. The objective of this project was to explore opportunities for marketing "nature and biodiversity" to consumers of organic and biodynamic products.
 


Keywords in English: organic, biodynamic, marketing, biodiversity, economics
Natuur en biodiversiteit in de biologische markt