Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Vijver, L.P.L. van de, P. Tulinsky, N. Bondt, D.J. Mevius and C. Verwer. 2014. Prevalence and Molecular Characteristics of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Organic Pig Herds. Zoonoses and Public Health. 61(5):338-345.


DOI: 10.1111/zph.12076

Type of document: Journal Article

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Cynthia Verwer Ph.D.;
Lucy P.L. van de Vijver Ph.D.


Language of document: English

Title in English: Prevalence and Molecular Characteristics of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Organic Pig Herds

Abstract / summary in English:

The prevalence of the methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) among conventional pig herds in the Netherlands is high (around 71%). Nevertheless, information about the prevalence of MRSA among organic pig herds is lacking. Here, we report a study on 24 of the 49 organic pig herds in the Netherlands. The prevalence of MRSA positive herds showed to be 21%. The genetic characteristics of the MRSA isolates were similar to MRSA CC398 described in conventional pigs except one exceptional HA-MRSA CC30 found in one herd, which was presumably caused by human to animal transmission. This resulted in a prevalence of MRSA CC398 in the organic herds of 16.7%.


Keywords in English: antibiotic resistance, organic pig herd, MRSA, isolates
 

Second language of document: Dutch
Status Dutch: Only bibliografic information

Titel in Nederlands: Prevalentie en moleculaire karakteristieken van Methicilline-Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in biologische varkens in Nederland

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De prevalentie van de methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) binnen de conventionele varkenshouderij in Nederland is hoog (ongeveer 71%). Informatie over de prevalentie van MRSA binnen de biologische varkenshouderijen was tot nu toe niet beschikbaar. Hier rapporteren we de resultaten van een studie bij 24 van de 49 biologische varkenshouderijen in Nederland. De prevalentie van MRSA positieve bedrijven, waarbij minimaal 1 genomen monster positief scoorde op MRSA, was 21%. De genetische kenmerken van de MRSA-isolaten waren vergelijkbaar met de in de conventionele varkens beschreven MRSA CC398, met uitzondering van één bedrijf waar een HA-MRSA CC30 gevonden werd. De aanwezigheid van deze ziekenhuisgerelateerde variant is vermoedelijk veroorzaakt door mens naar dier transmissie. De prevalentie van de diergerelateerde MRSA CC398 in de biologische houderijen komt daarmee op 16,7%.


Trefwoorden in Nederlands: antibioticaresistentie, biologische varkens, MRSA, isolaten
Prevalence and Molecular Characteristics of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Organic Pig Herds