Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Teeken, B., E. Nuijten, M.P. Temudo, F. Okry, A. Mokuwa, P.C. Struik and P. Richards. 2012. Maintaining or Abandoning African Rice: Lessons for Understanding Processes of Seed Innovation. Human Ecology. 40(6):879-892.

Number of pages: 14

ISBN/ISSN: 0300-7839

DOI: 10.1007/s10745-012-9528-x

Type of document: Journal Article

Download full text pdf, 0,72 MB; opens in new window


Language of document: English

Title in English: Maintaining or Abandoning African Rice: Lessons for Understanding Processes of Seed Innovation

Abstract / summary in English:

Rice breeding and crop research predominantly emphasize adaptation to ecological conditions. Based on qualitative and quantitative research conducted between 2000 and 2012 we show how ecological factors, combined with socioeconomic variables, cultural norms and values, shape the use and development of local technologies related to the cultivation of African rice (Oryza glaberrima Steud.) in seven West African countries (Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Senegal, Sierra Leone, The Gambia and Togo). In this region the role of African rice is diverse across ethnic groups. Findings suggest that farmers, through various pathways, are active in the development of promising new varieties based on genetic resources of Asian rice, African rice, or both, as well as in the adoption of modern varieties. These findings require further research into interactions among ecological, genetic, socioeconomic and cultural factors within farmers' innovation systems and recognition of emergent knowledge and technologies resulting from such interactions.


Keywords in English: Oryza glaberrima, West Africa, Technology development, Farmer interspecific rice hybrids
 

Second language of document: Dutch
Status Dutch: Only bibliografic information

Titel in Nederlands: Afrikaanse rijst verbeteren of loslaten: inzicht in de processen achter zaadverbetering

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Zowel in de veredeling van rijst, als in het gewasonderzoek wordt met name het aanpassen aan de ecologische condities benadrukt. Op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd tussen 2000 en 2012 laten we zien hoe ecologische factoren, gecombineerd met socio-economische variabelen en culturele normen en waarden het gebruik en de ontwikkeling van lokale technologie vormgeven met betrekking tot de teelt van Afrikaanse rijst (Oryza glaberrima Steud.) in zeven West-Afrikaanse landen (Ghana, Guinea-Bissau, Senegal, Sierra Loene, Gambia en Togo). In deze regio wordt Afrikaanse rijst in de diverse etnische groepen verschillend gebruikt. De resultaten suggereren dat boeren, op verschillende manieren, actief bezig zijn met het ontwikkelen van veelbelovende nieuwe rassen gebaseerd op genetische bronnen van Aziatische rijst, Afrikaanse rijst, of beiden, alsmede in het benutten van moderne rassen. Meer onderzoek is nodig naar de interacties tussen ecologische, genetische, socio-economische en culturele factoren in innovatieontwikkeling door boeren en erkenning van de nieuwe kennis en technologieën die het gevolg zijn van deze interacties.


Trefwoorden in Nederlands: Oryza glaberrima, West Afrika, technologische ontwikkeling, boeren interspecifieke rijsthybriden
Maintaining or Abandoning African Rice: Lessons for Understanding Processes of Seed Innovation