Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Osman, A.M., P.C. Struik and E.T. Lammerts van Bueren. 2012. Perspectives to breed for improved baking quality wheat varieties adapted to organic growing conditions. Journal of the Science of Food and Agriculture. 92(2):207-215.

Number of pages: 9

DOI: 10.1002/jsfa.4710

Type of document: Journal Article

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Prof. dr. Edith T. Lammerts van Bueren Ph.D.


Language of document: English

Title in English: Perspectives to breed for improved baking quality wheat varieties adapted to organic growing conditions

Abstract / summary in English:

Northwestern European consumers like their bread to be voluminous and easy to chew. These attributes require a raw material that is rich in protein with, among other characteristics, a suitable ratio between gliadins and glutenins. Achieving this is a challenge for organic growers, because they lack cultivars that can realise high protein concentrations under the relatively low and variable availability of nitrogen during the grain-filling phase common in organic farming. Relatively low protein content in wheat grains thus needs to be compensated by a high proportion of high-quality protein. Organic farming therefore needs cultivars with genes encoding for optimal levels of glutenins and gliadins, a maximum ability for nitrogen uptake, a large storage capacity of nitrogen in the biomass, an adequate balance between vegetative and reproductive growth, a high nitrogen translocation efficiency for the vegetative parts into the grains during grain filling and an efficient conversion of nitrogen into high-quality proteins. In this perspective paper the options to breed and grow such varieties are discussed.


Keywords in English: protein content, gliadins, glutenins, organic farming
 

Second language of document: Dutch
Status Dutch: Only bibliografic information

Titel in Nederlands: Mogelijkheden voor het veredelen van tarwerassen met een betere bakkwaliteit , aangepast aan biologische groeiomstandigheden

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Consumenten uit noordwest Europa houden van luchtig brood dat gemakkelijk te kauwen is. Dit vereist een uitgangsmateriaal dat rijk is aan eiwitten met, onder andere, de juiste verhouding tussen gliadinen en gluteninen. Dit is een uitdaging voor biologische boeren vanwege het gebrek aan rassen die een hoge eiwitgehalte kunnen vormen onder de relatief lage en variabele stikstofbeschikbaarheid (zoals dat voorkomt in de praktijk van de biologische teelt) tijdens de korrelzetting. Ter compensatie moet  tarwe met een relatief laag eiwitgehalte dan over een groot aandeel van hoogwaardig eiwit beschikken. De biologische landbouw heeft daarom rassen en variëteiten nodig waarvan de genen coderen voor een optimaal gehalte aan gliadinen en gluteninen, voor een maximale mogelijkheid om stikstof op te nemen, voor een grote opslagmogelijkheid van stikstof in de biomassa, voor de juiste balans tussen vegetatieve en generatieve groei, voor een hoge benuttingsefficiëntie bij het verplaatsen van stikstof uit de vegetatieve delen naar de korrels tijdens de korrelzetting en een efficiënte omzetting van stikstof in hoogwaardige eiwitten. In dit overzichtsartikel worden de mogelijkheden om zulke rassen te selecteren en te telen bediscusieerd.


Trefwoorden in Nederlands: eiwitgehalte, gliadine, glutenine, biologische landbouw
Perspectives to breed for improved baking quality wheat varieties adapted to organic growing conditions