Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Li, J., C. Leeuwis, E.T. Lammerts van Bueren, Y. Song and J. Jiggins. 2012. Contribution of action researching to institutional innovation: a case study of access and benefit sharing (ABS) mechanisms in the participatory plant breeding (PPB) in Southwest China. Int. J. Agricultural Resources, Governance and Ecology. 9(3/4):204-227.

Number of pages: 24

DOI: 10.1504/IJARGE.2012.050349

Type of document: Journal Article

Download full text pdf, 260 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Prof. dr. Edith T. Lammerts van Bueren Ph.D.


Language of document: English

Title in English: Contribution of action researching to institutional innovation: a case study of access and benefit sharing (ABS) mechanisms in the participatory plant breeding (PPB) in Southwest China

Abstract / summary in English:

This article investigates the contribution of action research to systemic institutional innovation, through a case study of access and benefit sharing (ABS) mechanisms developed in the context of a participatory plant breeding programme in Southwest China. The processes of purposeful change are examined as critical events, in eight episodes. Evidence is presented in these episodes of the role of action research in fostering conducive interaction between local innovation and regime level change. The analysis elaborates the value of action research in supporting multi-level institutional evolution and networked governance of seed systems. The importance is highlighted of regime actors in boundary spanning during these processes. The article concludes that although ABS legislation in China is not yet adequately formulated, ABS can still be addressed in local practice in terms of procedural approaches, such as ABS contracts and market-based geographical indications because the legal basis for these mechanisms already exists.


Keywords in English: action research; institutional innovation; access and benefit sharing; ABS; participatory plant breeding; PPB; Southwest China.
 

Second language of document: Dutch
Status Dutch: Only bibliografic information

Titel in Nederlands: De bijdrage van actieonderzoek aan institutionele verandering: een case studie naar het mechanisme achter eerlijke verdelingsmechanismen van toegang tot genetische bronnen en inkomsten in zuid-west China

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit artikel onderzoekt de bijdrage van actieonderzoek aan institutionele verandering rond plantenveredeling, door middel van een case studie naar eerlijke verdelingsmechanismen van toegang tot genetische bronnen en inkomsten ("Access and Benefit Sharing: ABS") daaruit in het kader van een programma gericht op participatieve veredeling in zuid-west China.
De processen van doelbewuste verandering worden ingedeeld aan de hand van acht belangrijke gebeurtenissen. De gekozen onderzoeksmethode van actieonderzoek heeft zich bewezen als een instrument dat het leerproces tussen verschillende actoren bevordert en daarmee spanningen overbrugt in het veranderingsproces dat op verschillende niveaus plaatsvindt. De analyse richt zich ook op de toegevoegde waarde van actieonderzoek voor de verdere ontwikkeling van overkoepelende instituties op meerdere niveau's in relatie tot het beheren van zaadveredeling- en vermeerderingssystemen. Het belang van actieve deelname van spelers uit de bestaande machtsstructuren die de grenzen gedurende het proces overbruggen, wordt onderstreept. Dit artikel concludeert dat, alhoewel in China de wetgeving nog niet specifiek voor ABS geformuleerd is, ABS wel goed toepasbaar is in de lokale praktijk. Dit betreft met name geformaliseerde onderdelen, zoals ABS-contracten en marktgebaseerde geografische aanduidingen; voor deze mechanismen bestaat al een wettelijke basis.


Trefwoorden in Nederlands: actieonderzoek, institutionele verandering, eerlijk delen van toegang tot genetische bronnen en inkomsten, participatieve plantenveredeling
Contribution of action researching to institutional  innovation: a case study of access and benefit  sharing (ABS) mechanisms in the participatory plant  breeding (PPB) in Southwest China