Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bestman, M.W.P., F. Leenstra, V. Maurer, F. van Sambeek, E. Zeltner, B. Reuvekamp, Z. Amsler-Kepalaite, F. Gaela and T. van Niekerk. 2012. Performance of commercial laying hen genotypes on free range and organic farms in Switzerland, France and The Netherlands. In: 2nd Organic Animal Husbandry Conference. Hamburg/Trenthorst, Germany. Sep 12-14, 2012.

Number of pages: 5

Type of document: Conference Paper

Download full text pdf, 0,54 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Monique W. P. Bestman MSc.


Language of document: English

Title in English: Performance of commercial laying hen genotypes on free range and organic farms in Switzerland, France and The Netherlands

Abstract / summary in English:

Free range and organic systems provide different circumstances for laying hens than closed houses or cages, where most hens are selected in. An enquiry and farm visits were done in The Netherlands, Switzerland and France in order to find out what genotypes are being used and how they perform. There are differences between countries, systems (organic vs free range) and groups of breeds. There is not just one genotype suitable for organic and free range systems.


Keywords in English: animal health, animal welfare, organic laying hens, free range laying hens, genotype
 

Second language of document: Dutch
Status Dutch: Only bibliografic information

Titel in Nederlands: Geschikheid van commerciële leghen genotypen op vrije uitloop en biologische bedrijven in Zwitserland, Frankrijk en Nederland

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bij het fokken van leghennen wordt doorgaans geselecteerd op dieren voor gesloten huisvesting of kooihuisvesting, terwijl huisvesting met buitenuitloop (al dan niet biologisch)  een andere omgeving creëert. Enquêtes en bedrijfsbezoeken werden uitgevoerd in Nederland, Zwitserland en Frankrijk om te achterhalen welke genotypen worden gebruikt en hoe deze presteren. Er zijn verschillen tussen landen, tussen systemen (vrije uitloop versus biologisch) en tussen rasgroepen. Er is niet één ras dat geschikt is voor zowel biologische en uitloopsystemen.


Trefwoorden in Nederlands: diergezondheid, dierenwelzijn, biologische legkippen, vrije uitloop legkippen, genotype
Performance of commercial laying hen genotypes on free range and organic farms in Switzerland, France and The Netherlands