Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Kahl, J., A. Zalecka, A. Ploeger, S. Bügel and M.A.S. Huber. 2012. Functional Food and Organic Food are Competing rather than Supporting Concepts in Europe. Agriculture. 2(4):316-324.

Number of pages: 9

DOI: 10.3390/agriculture2040316

Type of document: Journal Article

Download full text pdf, 180 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Machteld A.S. Huber, M.D.


Language of document: English

Title in English: Functional Food and Organic Food are Competing rather than Supporting Concepts in Europe

Abstract / summary in English:

A review of recent literature pertaining to organic and functional food was conducted according its conceptual background. Functional and organic food both belong to fast growing segments of the European food market. Both are food according to the European food regulations, but organic food is further regulated by the European regulation for organic agriculture and food production. This regulation restricts the number of food additives and limits substantial changes in the food. This may cause problems in changing the food based on single constituents or attributes when applying the concept of functional food to organic food production. Claims of the influence of the food positively on health can only be accepted as true when the claims have been tested and then validated by the EU-Commission. Whereas functional food focuses on product comparison based on specific constituents or attributes, organic food as a whole has no placebo for comparison and effects on environment and society are not part of the health claim regulation. Therefore it seems rather difficult to establish the health claims of organic foods. Consumers buy organic food out of an emotional attitude and associate the food with naturalness. In contrast, the decision for buying functional food is related to rationality and consumers associate functional food with a more technological approach. For this reason, the authors conclude that the concept of functional food seems not to support organic food production in Europe.


Keywords in English: organic; functional; food; consumer; quality; concept
 

Second language of document: Dutch
Status Dutch: Only bibliografic information

Titel in Nederlands: Functionele voedingsmiddelen en biologische voedingsmiddelen zijn in Europa eerder concurrenten dan dat ze elkaar positief beïnvloeden

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Er is een onderzoek gedaan naar literatuur met betrekking tot de conceptuele achtergrond van biologische en functionele voedingsmiddelen. Beide typen voedingsmiddelen behoren tot de snel groeiende segmenten van de Europese voedselmarkt. Beiden worden ook gereguleerd door de algemene Europese regelgeving, hoewel biologisch voedsel verder wordt gereguleerd door de Europese verordening omtrent biologische landbouw en voedselproductie. Deze laatste verordening beperkt het aantal additieven en stelt grenzen  aan het substantieel veranderen van voedsel. Dit kan problemen veroorzaken als de werkwijze van functionele voedingsmiddelen, die zich richt op voedsen met enkele bestanddelen of eigenschappen, wordt toegepast voor biologische voedingsmiddelen. Beweringen over de positieve invloed op de gezondheid van een bepaald voedingsmiddel kan alleen geaccepteerd worden nadat deze bewering is getest en bevestigd door de Europese Commissie. Functionele voedingsmiddelen kunnen hierbij worden vergeleken op basis van specifiek bestanddelen. Biologische voedingsmiddelen als geheel hebben echter geen placebo voor een dergelijke vergelijking. Daarbij worden effecten op het milieu en de maatschappij niet meegenomen in de Europese regelgeving omrent voedsel en gezondheid. Het is daardoor redelijk ingewikkeld om beweringen over de mogelijk positieve effecten van biologisch voedsel op de gezondheid hard te maken. Consumenten kopen biologisch voedsel vanuit hun gevoel en associëren het vaak met een natuurlijk karakter. Daarentegen komt de keuze voor functioneel voedsel vaak voort uit een rationele afweging en associëren consumenten functioneel voedsel meer met een technologische benadering. Dit maakt dat de auteurs concluderen dat de concepten achter functionele voedingsmiddelen niet in een positieve zin bijdragen aan de biologische voedselproductie in Europa.


Trefwoorden in Nederlands: biologisch; functioneel; voedsel; voedingsmiddelen; consument; kwaliteit; concept
Functional Food and Organic Food are Competing rather than  Supporting Concepts in Europe