Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van and W. Govaerts. 2012. Success of a participatory research and extension programme in the Dutch organic dairy goat sector. p. 222-225. In: Tackling the Future Challenges of Organic Animal Husbandry, 2nd OAHC. Hamburg/Trenthorst, Germany. Sep 12-14, 2012.

Number of pages: 4

Type of document: Conference Paper

Download full text pdf, 230 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: English

Title in English: Success of a participatory research and extension programme in the Dutch organic dairy goat sector

Abstract / summary in English:

In 2004, most organic dairy goat farms had financial problems due to a gap between the milk price paid and the cost price on farm. In 2005, a research project “BIOGEIT” was started. In 2007, the research project was combined with an extension programme. A framework was set up with 3 shells. The first shell consisted of two farmer research groups in which goat keepers worked in close cooperation with researchers on a specific theme. One research group has worked constantly on cost price optimisation and milk price. One of the activities in the farmers research group on cost price was monitoring the cost price and milk price over the years. Its objective was threefold: determining priorities for cost price optimisation, using the cost price for milk price negotiations and monitoring the project results. The cost price inclusive labour costs evolved from 58.92 euro/100 l in 2004 to 65.24 /100 l in 2009. The milk price (7% fat and protein; exclusive tax) evolved from 51 euro/100 l in 2004 to approximately 70 euro/100 l in 2012. From the year 2009 onwards, the cost price is covered by the milk price.


Keywords in English: dairy goats, organic farming, participatory research, extension, cost price milk, economics
 

Second language of document: Dutch
Status Dutch: Only bibliografic information

Titel in Nederlands: Succes van participatief onderzoek en voorlichting in de nederlandse biologische melkgeitensector

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In 2004 hadden de meeste biologische melkgeitenhouders financiële problemen vanwege het verschil tussen de ontvangen melkprijs en de kostprijs op het bedrijf. In 2005 startte het onderzoeksproject "BIOGEIT". In 2007 werd dit onderzoeksproject gecombineerd met een voorlichtingsprogramma. Het raamwerk bevat drie 'schillen': de eerste schil bevatten twee themagroepen, waarin de geitenhouders samen met onderzoekers aan bepaalde thema's werken. Één van deze groepen heeft gewerkt aan kostprijsoptimalisatie en geitenmelk prijsvorming. Één van de activiteiten was de kostprijs en melkprijs over meerdere jaren registreren. Het doel was drievoudig: prioriteiten bepalen voor kostprijs optimalisatie, de kostprijs gebruiken bij besprekingen over de melkprijs en projectresultaten monitoren. De kostprijs, inclusief arbeid, ontwikkelde zich van 58,92 euro/100 l in 2004 tot 65,24 /100 l in 2009. De melkprijs (7% vet en eiwit, exclusief belastingen) ontwikkelde zich van 51 euro/100 l in 2004 tot ca 70 euro/100 l in 2012. Vanaf 2009 was de melkprijs dekkend t.o.v. de productiekosten.


Trefwoorden in Nederlands: melkgeiten, biologische landbouw, participatief onderzoek, voorlichting, kostprijs melk, economie
Success of a participatory research and extension programme in the Dutch organic dairy goat sector