Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Koopmans, C.J. and K.B. Zwart. 2001. Van rekenregel naar computermodel. Ekoland. 21(4):22-23.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Chris J. Koopmans Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Van rekenregel naar computermodel

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Een vergelijking van standaard rekenregels en simulatiemodellen als NDICEA wat betreft de mogelijkheden en beperkingen om de stikstofbeschikbaarheid (uit mest, groenbemesters en gewasresten) af te stemmen op de gewasbehoefte