Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Kahl, J., T. Baars, S. Bügel, N. Busscher, M.A.S. Huber, D. Kusche, E. Rembialkowska, O. Schmid, K. Seidel, B. Taupier-Letage, A. Velimirov and A. Zalecka. 2012. Organic food quality: a framework for concept, definition and evaluation from the European perspective. Journal of the Science of Food and Agriculture.

Number of pages: 6

DOI: 10.1002/jsfa.5640

Type of document: Journal Article

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Machteld A.S. Huber, M.D.


Language of document: English

Title in English: Organic food quality: a framework for concept, definition and evaluation from the European perspective

Abstract / summary in English:

Consumers buy organic food because they believe in the high quality of the product. Furthermore, the EU legal regulatory framework for organic food and farming defines high quality of the products as an important goal of production. A major challenge is the need to define food quality concepts and methods for determination. A background is described which allows embedding of the quality definitions as well as evaluation methods into a conceptual framework connected to the vision and mission of organic agriculture and food production. Organic food quality is defined through specific aspects and criteria. For evaluation each criterion has to be described by indicators. The determination of indicators should be through parameters, where parameters are described by methods. Conversely, the conceptual framework is described according to underlying principles and starting definitions are given, but further work has do be done on the detailed scientific description of the indicators. Furthermore, parameters have to be defined for the evaluation of suitability of these indicators for organic food production


Keywords in English: food quality, product quality, EU
 

Second language of document: Dutch
Status Dutch: Only bibliografic information

Titel in Nederlands: Biologische voedsel kwaliteit: concept, definitie en evaluatie omkadert vanuit Europees perspectief

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Consumenten kopen biologische voeding omdat zei overtuigd zijn van de meerwaarde en hoge kwaliteit van biologische voeding. Bovendien stelt de Europese Unie vanuit een regelgevingskader voor biologisch voedsel en landbouw dat het produceren van biologische producten met een hoogwaardige kwaliteit een van de belangrijke doelstellingen is.
Een achtergrond is beschreven waarbij de kwaliteitsdefinities toepasbaar zijn gemaakt en ook de evaluatie methodes verwerkt in een conceptueel kader zijn verbonden met de visie en missie van biologische landbouw en voedsel productie. Biologische voedsel kwaliteit wordt met specifieke aspecten en criteria gedefinieerd. Voor evaluatie moet elk criterium worden beschreven door indicators. De bepaling van juiste indicators wordt gedaan door parameters, welke weer worden beschreven door methodes. Omgekeerd wordt het conceptuele kader beschreven volgens onderliggende beginselen en startende definities worden gegeven, maar verder werk moet worden gedaan met behulp van een gedetailleerde wetenschappelijke beschrijving van de indicators. Ten slotte moeten er parameters worden gekozen waarmee de geschiktheid van de indicatoren voor biologische voedselproductie kunnen worden geëvalueerd.


Trefwoorden in Nederlands: voedingskwaliteit, product kwaliteit, Europese Unie
Organic food quality: a framework for concept, definition and evaluation from the European perspective