Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Huber, M.A.S., E. Rembialkowska, D. Srednicka, S. Bügel and L.P.L. van de Vijver. 2011. Organic food and impact on human health: Assessing the status quo and prospects of research. NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences. 58(3-4):103-109.

Number of pages: 7

DOI: 10.1016/j.njas.2011.01.004

Type of document: Journal Article

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Machteld A.S. Huber, M.D.;
Lucy P.L. van de Vijver Ph.D.


Language of document: English

Title in English: Organic food and impact on human health: Assessing the status quo and prospects of research

Abstract / summary in English:

The paper gives an overview of recent studies investigating the health value of organic foods and presents a framework for estimating the scientific impact of these studies. Furthermore, the problems connected with the different research approaches are being discussed. A number of comparative studies showed lower nitrate contents and less pesticide residues, but usually higher levels of vitamin C and phenolic compounds in organic plant products, as well as higher levels of omega-3 fatty acids and conjugated linoleic acid in milk from organically raised animals. However, the variation in outcomes of comparative studies is very high, depending on plant fertilization, ripening stage and plant age at harvest, and weather conditions. Moreover, there appeared no simple relationship between nutritional value and health effects. It is difficult therefore to draw conclusions from analytical data about the health effects of organic foods. Some in vitro studies comparing health-related properties of organic vs conventional foods showed higher antioxidative and antimutagenic activity as well as better inhibition of cancer cell proliferation of organically produced food. If ‘health effects’ are defined as effects on defined diseases in humans, evidence for such effects is presently lacking. Animal studies carried out so far have demonstrated positive effects of an organic diet on weight, growth, fertility indices and immune system. Recent human epidemiological studies associated consumption of organic foods with lower risks of allergies, whereas findings of human intervention studies were still ambiguous. The hypothesis might be that organic food increases the capacity of living organisms towards resilience. To confirm this, effect studies on specific markers for health are necessary.


Keywords in English: Review; Organic food; Health; Humans; Intervention; Observational; In vitro studies
 

Second language of document: Dutch
Status Dutch: Only bibliografic information

Titel in Nederlands: De invloed van biologische voeding op de menselijke gezondheid: stand van onderzoek en vooruitzichten

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit artikel geeft een overzicht van recente studies op het gebied van de gezondheidswaarde van biologische voeding, en presenteert een kader voor het bepalen van de wetenschappelijke impact van deze studies. Ook worden de problemen die met de verschillende onderzoeksmethoden verbonden zijn besproken. Een aantal vergelijkende studies laat zien dat biologische plantaardige producten minder nitraat en pesticidenresten, en vaak meer vitamine C en fenolische verbindingen bevatten dan gangbare producten, en dat biologische melk meer omega-3-vetzuren en geconjugeerd linolzuur (CLA) bevat. De bandbreedte van de uitkomsten van deze vergelijkende studies is echter zeer groot, mede door variatie in bemesting, weersomstandigheden, en de rijpheid en leeftijd van de plant ten tijde van de oogst. Bovendien lijkt er geen simpele relatie te bestaan tussen voedingswaarde en gezondheidseffecten. Daarom is het moeilijk om op basis van chemische analyses uitspraken te doen over de gezondheidseffecten van biologische voedselproducten. In sommige in-vitrostudies is aangetoond dat biologisch geproduceerde voeding een sterkere antioxidatieve en antimutagene werking heeft en de groei van kankercellen sterker remt, dan gangbaar geproduceerd voedsel. Als ‘gezondheidseffecten’ gedefinieerd worden als (remmende) effecten op specifieke menselijke ziekten, dan ontbreekt het bewijs hiervoor op dit moment. In het geval van dierlijke gezondheid hebben studies tot nu toe positieve effecten aangetoond van biologisch voer op gewicht, groei, vruchtbaarheidsindices en immuunsysteem. Recente epidemiologische studies vinden een verband tussen biologische voeding en verlaagde kans op allergieën bij mensen, maar de resultaten van interventiestudies op dit gebied zijn nog onduidelijk. Een mogelijke hypothese is dat biologische voeding de veerkracht (resilience) van levende organismen versterkt. Om deze hypothese te testen zijn er effectstudies nodig naar specifieke ‘markers’ voor gezondheid.


Trefwoorden in Nederlands: Review; Biologische voeding; Gezondheid; Mensen; Interventie; Observatiestudies; In-vitrostudies
Organic food and impact on human health:  Assessing the status quo and prospects of research