Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Huber, M.A.S., M. Bakker, W. Dijk, H. Prins and F. Wiegant. 2012. The challenge of evaluating health effects of organic food; operationalisation of a dynamic concept of health. Journal of the Science of Food and Agriculture. 92(14):2766-2778.

Number of pages: 8

DOI: 10.1002/jsfa.5563

Type of document: Journal Article

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Machteld A.S. Huber, M.D.


Language of document: English

Title in English: The challenge of evaluating health effects of organic food; operationalisation of a dynamic concept of health

Abstract / summary in English:

The health benefits of consuming organically produced foods compared with conventional foods are unclear. Important obstacles to drawing clear conclusions in this field of research are (1) the lack of a clear operational definition of health and (2) the inability to distinguish between different levels of health using valid biomarkers. In this paper, some shortcomings of the current definition of health are outlined and the relevance of integrating a more dynamic and functional component is emphasised, which is reflected by the ability to adapt. The state of health could then be determined by challenging an individual with some form of stressor and by subsequent quantification and evaluation of the coherence in recovery of various physiological processes and parameters. A set of relevant parameters includes the activity of the immune system and the activity of the autonomous nervous system. A good recovery towards homeostasis is suggested to reflect a qualitatively good state of health. Furthermore, it would enable objective evaluation of health-optimising strategies, including the consumption of organically produced foods that aim to strengthen health.


Keywords in English: health; organic food; ability to adapt; homeostasis; allostasis; salutogenesis; resilience; robustness; stress; challenges
 

Second language of document: Dutch
Status Dutch: Only bibliografic information

Titel in Nederlands: Evaluatie van gezondheidseffecten op biologische voeding; toepassing van een dynamisch gezondheidsconcept

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De gezondheidsvoordelen van het consumeren van biologische voeding vergeleken met gangbare voeding zijn onduidelijk. Het trekken van heldere conclusies wordt belemmerd door (1) het gebrek aan een helder toepasbare definitie van gezondheid en (2) het onvermogen om de verschillen tussen meerdere gezondheidniveaus te bepalen met behulp van geldige biomarkers. In deze publicatie worden enkele tekortkomingen van de huidige gezondheidsdefinitie onder de loep gelegd. Hierbij wordt de relevantie van een sterker geïntegreerd, dynamischer en functioneler component benadrukt, wat tot uiting komt door het vermogen zich aan te passen. De gezondheidstoestand kan vervolgens bepaald worden door een proefpersoon te prikkelen met bepaalde vormen van stress, en vervolgens het patroon in het herstel van de diverse fysiologische processen en parameters te kwantificeren. Een van de relevante parameters zijn de activiteit van het imuumsysteem en de activiteit van het autonome zenuwstelsel. Een goed herstel naar homeostase(menselijk evenwicht) wordt verondersteld een goede kwalitatieve staat van gezondheid weer te geven. Tenslotte biedt het de mogelijkheid om een objectieve evaluatie uit te kunnen voeren van gezondheidsoptimalisatiestrategieën, inclusief de consumptie van biologisch geproduceerde voeding gericht op een verbetering van de gezondheid.


Trefwoorden in Nederlands: biologische voeding, aanpassingsvermogen, homeostatis, allostasis; salutogenesis, weerstand, robuustheid, stress, uitdagingen
The challenge of evaluating health effects of organic food; operationalisation of a dynamic concept of health