Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Lammerts van Bueren, E.T. and J.R. Myers. 2012. Organic Crop Breeding – integrating organic agricultural approaches and traditional and modern plant breeding methods. p. 3-14. In E.T. Lammerts van Bueren, J.R. Myers. (ed.) Organic Crop Breeding. Wiley-Blackwell, Hoboken, NJ, USA.

Number of pages: 11

ISBN/ISSN: 978-0-470-95858-2

Type of document: Book section

Related webpage or webdocument: eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470958588.html

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Prof. dr. Edith T. Lammerts van Bueren Ph.D.


Language of document: English

Title in English: Organic Crop Breeding – integrating organic agricultural approaches and traditional and modern plant breeding methods

Abstract / summary in English:

In this chapter we describe how organic management differs from conventional agricultural management, what plant traits are required for optimal adaptation to organic farming systems, and ways to acquire such adaptation via cultivar selection, seed production, and breeding. We also summarize the history and future perspectives for organic crop breeding in the United States and in Europe.


 

Second language of document: Dutch
Status Dutch: Only bibliografic information

Titel in Nederlands: Biologische veredeling - integreren van biologische landbouw benaderingen met tradiotionele and moderne veredelingstechnieken.

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In dit boekhoofdstuk wordt beschreven wat de verschillen tussen biologische en gangbare bedrijfsvoeringen zijn, welke planteigenschappen vereeist zijn voor een optimale aanpassing aan biologische bedrijfssytemen, en wegen om zo’n aanpassing te verwerven door selectie van rassen, zaadproductie en veredeling. Een schets van de geschiedenis en toekomstperspectieven van biologische plantenveredeling wordt gegeven van zowel de VS als Europa.