Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Lammerts van Bueren, E.T. and J.R. Myers (eds.). 2012. Organic crop breeding. Wiley-Blackwell, Hoboken, NJ. 312 p.

Number of pages: 312

ISBN/ISSN: 978-0-470-95858-2

Type of document: Book

Related webpage or webdocument: eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470958588.html

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Prof. dr. Edith T. Lammerts van Bueren Ph.D.


Language of document: English

Title in English: Organic crop breeding

Abstract / summary in English:

Organic Crop Breeding provides readers with a thorough review of the latest efforts by crop breeders and geneticists to develop improved varieties for organic production. The book opens with chapters looking at breeding efforts that focus on specific valuable traits such as quality, pest and disease resistance as well as the impacts improved breeding efforts can have on organic production. The second part of the book is a series of crop specific case studies that look at breeding efforts currently underway from around the world in crops ranging from carrots to corn.

Organic Crop Breeding includes chapters from leading researchers in the field and is carefully edited by two pioneers in the field. Organic Crop Breeding provides valuable insight for crop breeders, geneticist, crop science professionals, researchers, and advanced students in this quickly emerging field.


Keywords in English: organic, plant breeding, nutrient management, pest control, genetical diversity, participatory breeding, low-input, weedsuppresseveness, genetic diversity
 

Second language of document: Dutch
Status Dutch: Only bibliografic information

Titel in Nederlands: Biologische gewasveredeling

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Biologische gewasveredeling (Organic crop breeding) biedt de lezer een grondige evaluatie van de meest recente inspanningen van telers en veredelaars om meer rassen te ontwikkelen voor de biologische teelt. Het boek begint met hoofdstukken over selectie inspanningen gericht op specifieke waardevolle kenmerken zoals onkruidonderdrukking, stikstof-efficiëntie, plaag- en ziekteresistentie, genetische diversiteit en participatieve veredeling. Het tweede deel verdiept zich in een tiental gewasspecifiek hoofdstukken met voorbeelden van veredelingsonderzoek of lopende veredelingsprogramma's waarbij ervaringen zijn verzameld van over de gehele wereld.
Biologische gewasveredeling / Organic crop breeding bevat hoofdstukken waarbij vooraanstaande wetenschappers hun kennis delen en is met zorg geredigeerd door twee pioniers uit het veld. Het boek biedt een waardevol inzicht voor telers, genetici, planten- wetenschappers, specialisten en experts en voor gevorderde studenten binnen dit snel ontwikkelende vakgebied.


Trefwoorden in Nederlands: biologisch, plantenveredeling, nutriëntenmanagement, ziekteresistentie, genetische diversiteit, participatieve veredeling, low-input, onkruidonderdrukking, genetische diversiteit
Organic crop breeding