Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Serpolay, E., N. Schermann, J.C. Dawson, E.T. Lammerts van Bueren, I. Goldringer and V. Chable. 2011. Phenotypic Changes in Different Spinach Varieties Grown and Selected under Organic Conditions. Sustainability. 3(9):1616-1636.

Number of pages: 20

DOI: 10.3390/su3091616

Type of document: Journal Article

Download full text pdf, 1,9 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Prof. dr. Edith T. Lammerts van Bueren Ph.D.


Language of document: English

Title in English: Phenotypic Changes in Different Spinach Varieties Grown and Selected under Organic Conditions

Abstract / summary in English:

Organic and low-input agriculture needs flexible varieties that can buffer environmental stress and adapt to the needs of farmers. We implemented an experiment to investigate the evolutionary capacities of a sample of spinach (Spinacia oleracea L.) population varieties for a number of phenotypic traits. Three farmers cultivated, selected and multiplied one or several populations over two years on their farms. The third year, the versions of the varieties cultivated and selected by the different farmers were compared to the original seed lots they had been given. After two cycles of cultivation and on-farm mass selection, all the observed varieties showed significant phenotypic changes (differences between the original version and the version cultivated by farmers) for morphological and phenological traits. When the divergence among versions within varieties was studied, the results show that the varieties conserved their identity, except for one variety, which evolved in such a way that it may now be considered two different varieties. The heterogeneity of the population varieties was assessed in comparison with a commercial F1 hybrid used as control, and we found no specific differences in phenotypic diversity between the hybrid and population varieties. The phenotypic changes shown by the population varieties in response to on-farm cultivation and selection could be useful for the development of specific adaptation. These results call into question the current European seed legislation and the requirements of phenotypic stability for conservation varieties.


Keywords in English: Spinacia oleracea; on-farm conservation; farmer varieties; participatory plant breeding; seed legislation; DUS
 

Second language of document: Dutch
Status Dutch: Only bibliografic information

Titel in Nederlands: Fenotypische veranderingen in verschillende spinazierassen, geteeld en geselecteerd onder biologische omstandigheden

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De biologische en extensieve (low-input) landbouw hebben behoefe aan flexibele rassen zich kunnen zowel aan de omgeving als aan de behoeften van boeren kunnen aanpassen. We hebben de evolutionaire capaciteiten van een enkele rassen van spinazie (Spinacia oleracea L.) voor een aantal fenotypische kenmerken onderzocht in een experiment. Drie boeren teelden, selecteerden en vermenigvuldigden een of meerdere populaties tenminste twee jaar op hun bedrijf. Gedurende het derde jaar werden de door de boeren geteeltde en geselecteerde versies van de rassen vergeleken met het oorspronkelijke zaad zaad. Na twee cycli van de teelt en massa-selectie op de bedrijven lieten alle waargenomen soorten significante fenotypische veranderingen zien (verschillen tussen de originele versie en de versie geteeld door boeren) voor zowel de morfologische als de fenologische eigenschappen. Toen gekeken werd naar de ontwikkeling van veranderingen binnen verschillende rassen, bleek dat de rassen hun eigenschappen behielden, behalve één ras, dat zich zodanig ontwikkelde dat het nu als twee verschillende rassen kan worden beschouwd. De heterogeniteit binnen de rassen werd beoordeeld in vergelijking met een commercieel F1 hybride als controle; wij vonden geen verschillen in fenotypische diversiteit tussen de hybride planten en zaadvaste rassen. De fenotypische veranderingen die zichtbaar waren in de zaadvaste rassen als reactie op de teelt en selectie in de landbouwpraktijk kunnen nuttig zijn voor de ontwikkeling van specifieke aanpassing. Deze resultaten trekken de huidige Europese zaadwetgeving en de eisen van de fenotypische stabiliteit voor het behoud van rassen in twijfel.


Trefwoorden in Nederlands: Spinacia oleracea, instandhouding op landbouwbedrijf, boerenrassen, participatieve veredeling, kwekersrecht, OHB-toets
Phenotypic Changes in Different Spinach Varieties Grown and  Selected under Organic Conditions