Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Serpolay, E., J.C. Dawson, V. Chable, E.T. Lammerts van Bueren, A.M. Osman, S. Pino, D. Silveri and I. Goldringer. 2011. Diversity of different farmer and modern wheat varieties cultivated in contrasting organic farming conditions in western Europe and implications for European seed and variety legislation. Organic Agriculture. 1(3):127-145.

Number of pages: 18

DOI: 10.1007/s13165-011-0011-6

Type of document: Journal Article

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Prof. dr. Edith T. Lammerts van Bueren Ph.D.


Language of document: English

Title in English: Diversity of different farmer and modern wheat varieties cultivated in contrasting organic farming conditions in western Europe and implications for European seed and variety legislation

Abstract / summary in English:

The importance of genetic diversity in cultivated varieties for organic and low-input agriculture has attracted increasing attention in recent years, with a need to identify relevant sources of diversity and strategies for incorporating diversity in plant breeding for organic systems. However, the regulatory system in many countries, particularly in the European Union, restricts the varieties available to farmers to those registered in an official catalogue, and most countries require varieties to go through official tests under conventional management, which has resulted in a lack of suitable varieties available to organic farmers. This study characterized a sample of wheat (Triticum aestivum L.) landraces, historic varieties and varietal mixtures currently of interest to organic farmers in a diverse range of organic conditions on farms in Italy, France and the Netherlands. These varieties were assessed for individual plant and spike characteristics and compared to modern registered wheat varieties grown under the same on-farm conditions. Significant differences in mean values were found among varieties for many plant and spike traits, as well as significant variety-by-environment interactions. There were often similar levels of intra-varietal variability between farmer and modern varieties, indicating that the strong selection for genetic homogeneity to meet regulatory criteria has little impact on the phenotypic variability of certain traits when assessed on-farm. Several farmer varieties had high values of traits related to productivity outside their region of origin, which underlines the need for experimentation with diverse types of varieties in order to find and develop appropriate varieties for organic systems.


Keywords in English: Conservation varieties, Farmer varieties, Genetic diversity, Phenotypic variability, Organic agriculture, Seed regulations
 

Second language of document: Dutch
Status Dutch: Only bibliografic information

Titel in Nederlands: Verschillen tussen tarwe(boeren)rassen, zichtbaar gemaakt in verschillende biologische landbouw omstandigheden in west Europa, en implicaties voor de europese zaad- en raswetgeving

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het belang van genetische diversiteit in verbouwde rassen voor biologische en low-imput landbouw heeft de afgelopen jaren meer aandacht gekregen, vanwege de noodzaak om relevante bronnen van diversiteit, alsmede strategieen om diversiteit in biologische plantenveredeling te integreren, te identificeren. Echter, de regelgeving in veel landen, vooral in de Europese Unie zorgt ervoor dat de keuze voor biologische boeren beperkt is tot de officiële rassenlijst, waarbij de meeste landen eisen dat de rassen onder conventionele omstandigheden getest worden. Dit heeft geresulteerd in een gebrek aan geschikte rassen die beschikbaar zijn voor biologische boeren.
Deze studie heeft eigenschappen van landrassen, oude rassen en rasmengsels van tarwe (Triticum aestivum L.) vastgesteld onder een verscheidenheid van biologische condities op bedrijven in Italie, Frankrijk en Nederland. Deze rassen zijn gescoord op plant- en aareigenschappen, en vergeleken met met moderne geregistreerde tarwerassen die onder dezelfde omstandigheden groeiden.  Significante verschillen tussen de rassen zijn gevonden voor plant- en aareigenschappen, naast significante ras-omgeving interacties.  De variatie binnen een ras bleek voor boerenrassen en moderne rassen vaak van dezelfde orde van grootte, wat aangeeft dat de strenge selectie op genetische homogeniteit -nodig om aan de regels te voldoen- weinig invloed heeft op op de fenotypische verscheidenheid van verschillende kenmerken, als deze op een echt bedrijf worden onderzocht. Meerdere boerenrassen, verbouwd buiten hun oorspronkelijke gebied, scoorden toch hoog met eigenschappen die gerelateerd zijn aan productiviteit: dit onderstreept de noodzaak om te blijven experimenteren met verschillende typen rassen om passende rassen te vinden voor biologische systemen.


Trefwoorden in Nederlands: oude rassen, landrassen, boeren rassen, kleine kwekers, genetische diversiteit, fenotypische variatie, biologische landbouw, kwekersrecht
Diversity of different farmer and modern wheat varieties cultivated in contrasting organic farming conditions in western Europe and implications for European seed and variety legislation