Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Jong, M.C., A.M. Hofstede, W. Schats, J. Meijer, R. Koolen and I. von Rosenstiel. 2011. Attitudes towards integrative medicine among healthcare professionals in the Netherlands. European Journal of Integrative Medicine. 3(3):209-217.

Number of pages: 9

DOI: 10.1016/j.eujim.2011.06.004

Type of document: Journal Article

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Miek C. Jong Ph.D.


Language of document: English

Title in English: Attitudes towards integrative medicine among healthcare professionals in the Netherlands

Abstract / summary in English:

Background
Despite the growing interest for integrative medicine (IM), no data are available about the attitudes of healthcare professionals towards IM.

Objectives
To assess the attitudes of healthcare professionals towards IM.

Methods
A convenience, volunteer sample was surveyed using a digital 47-item questionnaire on the key components of IM: 1. The doctor–patient relationship; 2. Patients’ responsibility in own healing; 3. Use of CAM therapies; 4. Healing environment.

Results
Of the 162 respondents, the majority were part of medical staff (51%), worked in a hospital (39%), in psychiatry/psychology (28%) and were women (54%). Most respondents (98%) believed that IM components: Doctor–patient relationship and patients’ responsibility for own healing process, were of high importance for healthcare. The other IM components, CAM use and healing environment, were found to be of importance by a lower percentage of responders (64% and 70%, respectively). 88% respondents regarded IM an important innovation in healthcare, despite the fact that 63% of them were not familiar with IM. The majority believed that patients should be informed about all possible treatments (94%), including CAM (84%). Of the CAM therapies listed, most considered lifestyle (90%) and mind-body therapies (54%) to be complementary to conventional treatment. Chi-square analysis demonstrated that familiarity with IM and being a female (among others) were predisposing factors for a positive attitude towards IM.

Conclusions
This survey among a convenient sample of Dutch healthcare professionals showed a relatively positive attitude towards IM. The outcome of this study may be useful to further implementation of IM in healthcare.


Keywords in English: Integrative medicine; Survey; Strategic decision making; CAM
 

Second language of document: Dutch
Status Dutch: Only bibliografic information

Titel in Nederlands: Houdingen ten opzichte van Integratieve Gezondheidszorg onder zorgprofessionals in Nederland.

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Doel: Het in kaart brengen van de houdingen ten opzichte van Integratieve Gezondheidszorg.

Methoden: Een openbare, vrijwillige digitale vragenlijst is afgenomen. De vragenlijst bestond uit 47 vragen over de belangrijkste pijlers van Integratieve Gezondheidszorg: 1. de arts - patiënt relatie, 2. de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt in het genezingsproces; 3. gebruik van complementaire behandelwijzen; 4. helende omgeving

Resultaten: De arts- patiënt relatie en de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt werden door 98% van de respondenten gezien als belangrijk geacht. De andere pijlers (gebruik van complementaire geneeswijzen en helende omgeving warden door een lager percentage respondenten belangrijk gevonden. (respectievelijk 64% en 70%). Ondanks dat 68% niet bekend was met het begrip Integratieve Gezondheidszorg, beschouwde 88% Integratieve Gezondheidszorg als een belangrijke innovatie in de gezondheidszorg. Bekendheid met Integratieve Gezondheidszorg en vrouwelijk geslacht bleken voorspellende factoren te zijn voor een positieve houding ten opzicht van Integratieve Gezondheidszorg.

Conclusie: Deze vragenlijst gehouden onder een geschikte groep Nederlandse professionals in de zorg laat een relatief positieve houding ten opzichte van Integratieve Gezondheidszorg zien. De uitkomsten van de studie kunnen bijdragen aan de verdere implementatie van Integratieve Gezondheidszorg in het Nederlandse zorgsysteem.


Trefwoorden in Nederlands: Integratieve Gezondheidszorg; Vragenlijst; Strategische besluitvorming; complementaire behandelwijzen.
Attitudes towards integrative medicine among healthcare professionals in the Netherlands