Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bokhorst, J.G. and C. ter Berg. 2001. Bemesten moet anders. Ekoland. 21(11):20-21.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 70 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Coen ter Berg ;
Jan G. Bokhorst MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bemesten moet anders

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het project 'Mest als kans' wordt het effect van mest- en compostsoorten op gewas en bodem gedemonstreerd. Enige conclusies m.b.t. het verband tussen bemesting en bodemleven, levering van voedingsstoffen, humusopbouw en ziektewerend vermogen van de grond, en de voor- en nadelen van compostering (van groenafval of mest)