Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Kerbiriou, P., E.T. Lammerts van Bueren, P.C. Struik, P.E.L. van der Putten and T. Rhebergen. 2010. Analysis of the relationship between root development, field performance and resource capture of 4 contrasting lettuce cultivars under transplant stress. p. 85. In: Breeding for Resilience: a strategy for organic and low-input farming systems? Eucarpia 2nd Conference of the Organic and Low-Input Agriculture section. Paris. 1-3 December 2010.

Number of pages: 1

Type of document: Conference Poster

Download full text pdf, 12 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Prof. dr. Edith T. Lammerts van Bueren Ph.D.


Language of document: English

Title in English: Analysis of the relationship between root development, field performance and resource capture of 4 contrasting lettuce cultivars under transplant stress

Abstract / summary in English:

In conventional agriculture, breeding of modern lettuce cultivars (Lactuca sativa L.) has been focusing mainly on types with high shoot:root ratios, providing high yields, but with minor demands on the roots as conventional farming systems are able to supply a constant flow of water and nutrients. Organic agriculture aims at optimizing the production system rather than the individual crop, and thus has fewer means to control growing conditions. Improving the root system of lettuce is thought to provide varieties better adapted to the fluctuant growing conditions of organic/low input systems. This study was undertaken to investigate the effect of transplant stress on the relationship between root development, nitrate and water uptake, and product quality of 4 contrasting lettuce genotypes at 3 transplant ages (i. e. 3 shoot:root ratios). Three field trials were performed at 2 locations (Wageningen, NL, in spring 2009 and 2010, and Voorst, NL, in spring 2009).

 


Keywords in English: Root development, lettuce cultivars, transplant stress, organic agriculture
 

Second language of document: Dutch
Status Dutch: Only bibliografic information

Titel in Nederlands: Analyse van de relatie tussen wortelontwikkeling, veldprestaties en gebruik van voedingsstoffen van 4 contrasterende slarassen na stress door verplanten.

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de conventionele landbouw heeft de veredeling van moderne slarassen zich met name geconcentreerd op hoge spruit-wortelverhoudingen. Dat leidt tot hoge opbrengsten maar stelt weinig eisen aan het wortelgestel, aangezien conventionele telers een constante aanvoer van water en voedingsstoffen kunnen geven. De biologische landbouw streeft naar het optimaliseren van het gehele systeem, in plaats van het individuele gewas, en heeft daarmee minder mogelijkheden om groeiomstandigheden te controleren. Verbetering van het wortelgestel van sla geeft rassen die beter aangepast zijn aan de wisselende groeiomstandigheden in biologische en low-input landbouwsystemen. In dit onderzoek is het effect van stress door verplanten op de relatie tussen wortelontwikkeling, nitraat- en wateropname en productkwaliteit onderzocht voor 4 contrasterende slarassen bij 3 plantleeftijden (d.i. 3 spruit-wortelverhoudingen). Er zijn 3 veldexperimenten op 2 locaties uitgevoerd (Wageningen, NL, voorjaar 2009 en 2010, en Voorst, NL, voorjaar 2009).

 


Trefwoorden in Nederlands: Wortelontwikkeling, slarassen, stress door verplanten, biologische landbouw