Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Renaud, E.N.C., E.T. Lammerts van Bueren, J. Jiggins, C. Maliepaard, J. Paulo, J.A. Juvik and J.R. Myers. 2010. Breeding for specific bioregions: a genotype by environment study of horticultural and nutritional traits integrating breeder and farmer priorities for organic broccoli cultivar improvement. p. 124-127. In: Breeding for Resilience: a strategy for organic and low-input farming systems? Eucarpia 2nd Conference of the Organic and Low-Input Agriculture section. Paris. 1-3 December 2010.

Number of pages: 3

Type of document: Conference Paper

Download full text pdf, 160 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Prof. dr. Edith T. Lammerts van Bueren Ph.D.


Language of document: English

Title in English: Breeding for specific bioregions: a genotype by environment study of horticultural and nutritional traits integrating breeder and farmer priorities for organic broccoli cultivar improvement

Abstract / summary in English:

The genotype by environment interaction study of broccoli, amongst others  demonstrates that traits of a cultivar are sometimes ranked differently when grown in an organic production system compared to a conventional system. This has strong implications for breeding strategies. The breeders interviewed acknowledged that more attention on abiotic and biotic stress resistance in a broccoli breeding programme is needed which is in accordance with the farmers' varietal requirements. The first findings of the field trials show that cultivar performance is influenced by season and region, and differences in treatment (organic versus conventional management). The field trials showed that there are cultivars with broad adaptation such as "Green Goliath". These cultivars performed across locations, seasons and treatments within the sub-top group, however, organic farmers would benefit more from cultivars specifically adapted to their region and season. The trial results showed a wide range of glucosinolate levels. Glucoraphanin was very genotype dependent, while glucobrassicin and neoglucobrassicin were more influenced by abiotic and biotic environmental factors. Therefore, there are opportunities for nutritional performance enhancement under organic conditions which would provide an added value to the product quality with respect to human and plant health. Further elaboration of the dataset will contribute to the design of regional breeding strategies for improved broccoli cultivars for the organic market.


Keywords in English: Brassica oleracea, farmer cultivar requirements, genotype by environment by management interaction, regional adaptation, glucosinolates
 

Second language of document: Dutch
Status Dutch: Only bibliografic information

Titel in Nederlands: Veredeling voor specifieke biologische regio’s: een genotype – milieu onderzoek van tuinbouwkundige en voedingskundige kenmerken waarbij prioriteiten van veredelaars en telers worden verbonden voor verbetering van biologische broccolirass

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit onderzoek naar de interactie van genotype en milieu bij broccoli laat onder meer zien dat kenmerken van een ras soms anders beoordeeld worden wanneer het ras in een biologische productiesysteem geteeld wordt vergeleken met een conventioneel systeem. Dit heeft grote consequenties voor veredelingsstrategieën. De geïnterviewde veredelaars erkennen dat in een broccoli veredelingsprogramma mee aandacht gegeven moet worden aan weerbaarheid tegen biotische en abiotische stress, hetgeen in overeenstemming is met de eisen die telers aan rassen stellen. De eerste resultaten van de veldexperimenten laten zien dat rasprestaties worden beïnvloed door seizoen en regio, en door verschillen in behandeling (biologisch vs. conventionele teelt). De veldexperimenten lieten zien dat er rassen zijn met een brede aanpassing, zoals “Green Goliath”. Deze rassen presteerden in verschillende locaties, seizoenen en behandelingen in de sub-topgroep. Biologische telers echter zouden meer gebaat zijn bij rassen die specifiek aan hun regio en seizoen zijn aangepast. De onderzoeksresultaten laten een grote verscheidenheid in glucosinolaatgehaltes zien. Glucoraphinegehaltes waren zeer afhankelijk van het genotype, terwijl glucobrassicine en neoglucobrassicine meer beïnvloed werden door biotische en abiotische omgevingsfactoren. Er zijn daarom kansen voor verbetering van de voedingswaarde in biologische omstandigheden, hetgeen een toegevoegde waarde voor de productkwaliteit zou betekenen met betrekking tot gezondheid van mensen en planten. Verdere uitwerking van de dataset zal bijdragen aan het ontwerp van regionale veredelingsstrategieen voor verbeterde broccolirassen voor de biologische markt.


Trefwoorden in Nederlands: Brassica oleracea, rasvereisten voor telers, genotype x milieu x management interactie, regionale aanpassing, glucosinolaten
Breeding for specific bioregions: a genotype by environment study of horticultural and nutritional traits integrating breeder and farmer priorities for organic broccoli cultivar improvement